Sundsvall/Timrå 27 augusti 2020

Banor

Starten går vid gräsplanen vid Timrå gymnasieskola. (Flyttad dit i år pga att Timrå Kommun rustar upp löparbanorna på Timrå IP.)  Båda banorna rundar NHK-arena. Sedan följer man gångvägen som går bredvid Terminalvägen, viker av österut mot Vivstavarvstjärnen genom gångtunneln. De korsar Fagerviksvägen i en gångtunnel och letar sig söderut till Armégatan. Korsar Köpmangatan genom gångtunneln under järnvägen. De båda banorna skiljs därefter.

Bana 5 km  går upp mot Fagerviksvägen igen, passerar den i en gångtunnel och följer sedan gång- och cykelbanan utefter östra sidan av järnvägen fram till Tallnäs. Viker sedan tillbaka västerut genom tunnlarna under E4 mot målet på på gräsplanen vid Timrå Gymnasieskola.

Bana 10 km letar sig ner mot havet och följer gångvägarna utefter stranden förbi småbåthamnen och Vifstavarvs kapell. Vidare till Fagerviksfältet där den svänger upp mot rondellen och sedan tillbaka väster över till Gistaholmsvägen. Fortsätter mot Böle skola, över dess skolgård och genom småhusområdet upp mot Tallnäsvägen. Möter där den kortare banan och den gemensamma slutdelen med mål på gräsplanen vid Timrå Gymnasieskola.

Vad är det för underlag längs de olika sträckorna? 

Underlaget är blandat med främst asfalt och grus men efter starten finns även en kort sträcka med betongplattor. Banorna för både 5 km och 10 km är flacka med måttliga stigningar.

Klicka på respektive länk för bankarta:

Lokala partners


Grundare

Huvudsponsorer

Nationell sponsor