Välkommen till Blodomloppet Jönköping

Häng med och uppmärksamma den livsviktiga blodgivningen med ett härligt lopp runt Rocksjön. Start och mål i Knektaparken.

PM / Information

Anmälan

I Blodomloppet kan du välja mellan löpning 5 eller 10 km (med tidtagning) och 5 km promenad (utan tidtagning). Vi har också Lilla Blodomloppet för barn upp till 12 år med en bana på ca 700m.

Lag ska anmälas senast den 6 augusti. Individuella kan anmäla sig online fram till dagen loppet går.

Tänk på att vid anmälan av lag så ingår en picknick-kasse/lag i startavgiften. Ni behöver inte markera ”Extra picknick” vid anmälan för att få denna picknick-kasse. Funktionen ”Extra picknick” ska endast markeras om ni önskar en eller flera extra picknick-kassar utöver den ordinarie.

För företag och andra som vill anmäla många personer finns alternativ som underlättar er anmälan, läs mer under ”Stora anmälningar” nedan eller kontakta oss på jonkoping@blodomloppet.se.

 

VAD KOSTAR DET?

Nedanstående anmälningsavgift gäller 2024-01-01–2024-08-06

 • Laganmälan (3-5 deltagare) inkl picknick-kasse: 1500 kr
 • Individuell anmälan: 300 kr
 • Lilla Blodomloppet: 100 kr

Nedanstående anmälningsavgift gäller 2024-08-07–2024-08-13

 • Laganmälan (3-5 deltagare) inkl picknick-kasse: 1750 kr (om möjligt, se info under efteranmälan nedan)
 • Individuell anmälan: 350 kr
 • Lilla Blodomloppet: 100 kr

Registrerade blodgivare erhåller 40 kr i rabatt på avgiften.

Picknick-kassen från ICA kan beställas för 250kr/st. Gäller främst individuellt anmälda men lag kan beställa extra picknick utöver den ordinarie kasse som ingår vid laganmälan. Se vad som ingår i årets picknick-kasse.

 

ANVÄND FRISKVÅRDSBIDRAGET

Om din arbetsplats erbjuder friskvårdsbidrag via någon av friskvårdsportalerna Wellnet, Epassi eller Benify kan du använda friskvårdsbidraget till startavgiften hos oss. Sök upp oss i din portal och klicka hem startavgiften. Läs mer om friskvårdsbidrag.

Det går bra att utnyttja friskvårdsbidraget och anmäla lag. Varje enskild medarbetare klickar hem sin startavgift via portalen och erhåller då en värdekod. När ni sedan anmäler laget fyller ni i samtliga koder (i steg 3 – Betalning) under ”Betala med presentkort” och lägger till så minskas startavgiften allt eftersom.

 

KOMPLETTERA LAG MED VAKANTA PLATSER

Ett lag kan bestå av 3 – 5 deltagare. När du anmäler lag med färre än 5 deltagare får laget vakanta platser. Du kan vid senare tillfälle anmäla ytterligare deltagare för att fylla upp laget till max 5 deltagare utan extra kostnad. Anmälan ska då innehålla order-ID, namn och födelseår på den/de som ska komplettera laget samt önskad tröjstorlek. Anmälan sker till jonkoping@blodomloppet.se senast den 6 augusti eller på plats i Atteviks bilhall den 13 augusti från Kl 15.00.

Företag med kundsida kan själva, dock senast den 6 augusti, komplettera lag upp till max 5 deltagare och behöver inte kontakta oss via e-post. Läs mer om fördelarna med kundsida under ”Stora anmälningar” nedan.

 

ÄNDRA ANMÄLAN

Kontrollera gärna er anmälan i startlistan. Om du vill ändra en befintlig anmälan, tex byta från 10 km till 5 km kan detta göras kostnadsfritt senast den 6 augusti. Efter detta kan ändringar endast göras i Atteviks bilhall den 13 augusti från Kl 15.00. Kostnaden är då 50 kr (kontant eller swish). Det underlättar för oss om du uppger order-ID som står på orderbekräftelsen. Order-ID ser du också vid ditt namn i startlistan. Tänk på att om du vid anmälan markerar rutan ”Anonym” så hittar du inte ditt namn i startlistan utan endast eventuell lagtillhörighet.

Meddela önskade ändringar till jonkoping@blodomloppet.se .

Företag med kundsida behöver inte meddela ändringar till oss via e-post utan kan själva ändra en befintlig anmälan, dock senast den 6 augusti. Är du anmäld via en kundsida och vill ändra din anmälan ber vi er att i första hand kontakta företagets kontaktperson.

 

EFTERANMÄLAN

Anmälningar som görs 7 augusti och framåt räknas som efteranmälningar. Tänk på att sista dag att anmäla lag är den 6 augusti. Efteranmälan av lag kan endast göras undantagsvis och vi kan ej garantera att efteranmälan godkänns. Skicka en förfrågan till jonkoping@blodomloppet.se .

Vid efteranmälan (from den 7 augusti) höjs anmälningsavgiften med 50 kr/deltagare.

 

BETALNINGSALTERNATIV

Betalningsvillkor för anmälningsavgiften är 30 dagar från anmälningsdagen. Det finns följande betalningsalternativ:

 • Pg-inbetalning till pg: 71 91 04 – 2
 • Swish-betalning till nummer: 123 561 532 3
 • Swedbank Pay. Direktbetalning med kort.
 • Faktura e-post. Fakturan skickas som PDF till angiven e-postadress.
 • E-faktura (endast företag). E-fakturan skickas via PEPPOL-nätverket som företaget måste vara anslutet till.
 • Faktura via post. En pappersfaktura skickas via post till angiven adress. En faktureringsavgift på 50 kr tillkommer.

Vid betalning ska alltid referensnumret som börjar med prefixet JON anges. Du ser referensnumret vid anmälan i ”steg 4 – bekräftelse” och även i den e-post som skickas när anmälan gått igenom.

Tänk på att om anmälningsavgiften ska faktureras ett företag via e-post så uppge rätt e-postadress till ekonomiavdelning el dylikt och inte din egna e-postadress. Glöm inte heller att uppge eve kostnadsställe och/eller referens.

Direktlänk

Stora anmälningar

Har du många att anmäla kan nedanstående alternativ underlätta:

KUNDSIDA

Företag med stora anmälningar kan öppna en kundsida. Med en kundsida görs inte anmälan via vår ordinarie anmälningssida på blodomloppet.se utan på en egen kundsida där dom anställda kan anmäla sig själva. Några fördelar:

 • En person behöver inte samla in alla deltagaruppgifter utan de anställda kan anmäla sig själva via kundsidan.
 • Ni kan själva redigera er anmälan fram till den 6 augusti. Tex byta eller ta bort deltagare som fått förhinder.
 • Ni behöver inte dela in er i lag direkt utan kan i ett senare skede göra en lagindelning med 3-5 personer/lag.
 • Vi påminner er en vecka innan laganmälan stänger så att ni inte riskerar att missa sista anmälningsdag *.
 • Om ni inte själva vill göra lagindelning eller har gjort det senast den 6 augusti gör vi lagindelning åt er. Ni riskerar därmed inte att gå miste om några picknick-kassar *.
 • Alla företagets anmälningar får samma order-ID vilket underlättar när ni hämtar ut nummerlapparna.
 • En samlad faktura på alla era anmälningar skickas ut när anmälan har stängt.

* = Detta gäller de företag som öppnat lokal kundsida specifikt för Blodomloppet i Jönköping via mail till jonkoping@blodomloppet.se. Ej kundsidor öppnade av Blodomloppets centrala kansli.

 

Anmäl till oss på jonkoping@blodomloppet.se att ni vill starta en kundsida. Ange nedanstående uppgifter. Vi skickar ett meddelande till kontaktpersonen när kundsidan är öppnad och hur ni går tillväga för att komma igång.

 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Postadress
 • Kontaktperson (namn, tel, e-post)
 • Faktura-adress
 • Eve referens/kostnadsställe
 • Betalningssätt (Faktura e-post, E-faktura, Faktura post +50kr)

Vid E-faktura skickas fakturan via PEPPOL-nätverket vilket företaget då måsta vara anslutet till. Vid Faktura e-post skickas fakturan som PDF till angiven e-postadress. Var då noga med att ange rätt e-postadress till företagets ekonomi/faktura-avdelning.

 

Ladda ner en presentation och instruktion om kundsida.

 

EXCEL-MALL

Ladda ner vår Excel-mall som sedan går att importera vid anmälan (steg 2). För att mallen ska gå att importera krävs att mallen är korrekt ifylld. Alla kolumner markerade med * krävs och inga extra meddelanden, kolumner eller rader får läggas till. Får du problem att importera mallen kan du skicka mallen till oss på jonkoping@blodomloppet.se tillsammans med nedanstående uppgifter så lägger vi in anmälan åt er:

 • Företag
 • Organisationsnummer
 • Postadress
 • Kontaktperson (namn, tel, e-post)
 • Betalningssätt (Faktura e-post, E-faktura eller Faktura post +50kr).
 • Faktura-adress (Vid faktura e-post, ange e-post till fakturaavdelning).
 • Eve kostnadsställe/referens.

Samla in anmälningar i lunchrummet genom att lägga ut anmälningslistor. Ladda ner en arbetsplatsmall och skriv ut. Observera att detta dokument inte kan importeras i anmälningssystemet (till detta används excel-mallen) utan är endast ett sätt att samla in anmälningar.

Direktlänk

Lilla Blodomloppet

Mycket är sig likt från stora Blodomloppet som nummerlapp, gemensam start med startskott och medalj, medan annat är anpassat för barn.

Fakta

Ålder: För barn upp till 12 år (födda 2012 och senare)
Start: Knektaparken kl 17.30. Samma startlinje som stora Blodomloppet.
Banan: 700 m:  Banan går i Knektaparken med angränsade cykel- och gång bana. Ingen tidtagning och ingen resultatlista.
Mål: Knektaparken. Samma mållinje som stora Blodomloppet.
Anmälan: Görs via hemsidan eller i Atteviks Bilhall mellan Kl 15.00 och 16.30 tisdagen den 13/8.

Startavgift: 100 kr/barn

De yngsta barnen får gärna springa i sällskap med en vuxen (vuxna ledsagare deltar fritt).

Nummerlappen ska bäras på bröstet. Säkerhetsnålar att fästa nummerlappen med finns i nummerlappskuvertet. Nummerlappar hämtas ut på samma sätt som för de vuxna. Läs under ”Nummerlappar” i menyn.

Tröja: Alla får en funktionströja tillsammans med nummerlappen. Spring gärna loppet med tröjan på dig. För att mamma och pappa lättare ska hitta dig bland alla röda tröjor efter målgång kan du ha en keps eller mössa på dig. Vid efteranmälan tävlingsdagen kan storleksurvalet vara begränsat.

Tidtagning och priser: Vi har ingen tidtagning och ingen prisutdelning men direkt efter målgång får alla barn medalj.

Uppvärmning: Friskis & Svettis håller denna från scenen intill starten ca 15 minuter före start.

Medföljare: Mindre barn får gärna ha med sig en vuxen under loppet. Det är mycket folk i rörelse i Knektaparken och det kan kännas tryggt att ha en vuxen i närheten både när man springer och efter att ha gått i mål.

Vatten finns att få efter målgång.

Direktlänk

Bansträckning

5 och 10 km: Samma bansträckning som tidigare år. 5 km springer ett varv runt Rocksjön och 10 km springer samma varv som 5km för att sedan springa upp mot Rosenlundsskolan och in bland bebyggelsen runt Hermansvägen. Vi har två vattenstationer.

BANSKISS

Lilla Blodomloppet: Banan är i Knektaparken, Jönköping och är ca 700 meter, med angränsade cykel- och gångbana. Samma start- och mållinje som i Stora Blodomloppet.

Stanna inte direkt efter mållinjen! Då kommer inte de som kommer bakom fram. Tala gärna om detta för ditt barn i förväg. Vi önskar att barnens hejaklack väntar utanför målområdet, annars blir det stopp i målgången. Tack!

 

Direktlänk

Vätskestationer

Det finns två vätskestationer. En vid ICA Maxi för samtliga och ytterligare en för mil-löparna på Rosenlund. Vatten finns också att tillgå i målområdet.

Direktlänk

Blodgivargåva

Du som vid anmälan anger att du är blodgivare får en blodgivargåva som hämtas ut vid hos personalen från GeBlod. Du hittar dem vid blodbussen intill kanotstadion ”Jönköping Energi Arena”. Har du anmält dig senast tre veckor innan loppet får du en namnad nummerlapp med en liten bloddroppe och du visar då bara upp din nummerlapp. Har du anmält dig senare får du uppge ditt namn och startnummer. Har du missat att ange att du är blodgivare eller är osäker, meddela oss på jonkoping@blodomloppet.se.

Direktlänk

Evenemangsområde

Evenemangsområdet är i Knektaparken vid Rocksjön i Jönköping. Här finns:

 • Start- och mål för samtliga lopp
 • Uthämtning av picknick-kassar
 • Enklare kiosk/servering
 • Blodcentralens blodbuss
 • Företagstält

Det finns också omklädningsmöjligheter vid ”Jönköping Energi Arena” men i begränsad omfattning. Bäst är att byta om hemma.

I Atteviks bilhall intill Knektaparken finns:

 • Uthämtning av nummerlappar
 • Efteranmälan
 • Ändringar och kompletteringar
 • Effektförvaring

Direktlänk

Parkering & Hitta hit

Gratis parkering finns vid A6-center, inte långt ifrån Knektaparken. Begränsat antal parkeringsplatser mot avgift precis vid start- och målområdet. Tar du buss går linje 3, 11, 17 och 35 förbi Knektaparken. Hållplats precis intill start- och målområdet.

Knektaparken ligger vid Rocksjön intill Odengatan i Jönköping. Kommer du med bil på E4 norrifrån tar du avfart 98b (Trafikplats Ekhagen) och åker mot Jönköping C. Söderifrån tar du avfart 97 (Trafikplats A6) och åker mot Jönköping C.

Direktlänk

Nummerlappar

Nummerlappen ska bäras på bröstet. Säkerhetsnålar att fästa nummerlappen med finns i nummerlappskuvertet. Nummerlapparna för de deltagare som är anmälda på 5 km eller 10 km har ett chip för tidtagningen. Promenadklassens nummerlappar saknar chip, därför är det viktig att rätt nummerlapp används.

 

UTHÄMTNING AV NUMMERLAPPAR

Nummerlappar hämtas ut i Hovslätts IK:s klubbhus vid idrottsplatsen ”Hovet” i Hovslätt söder om Jönköping. Adress: Idrottsgatan 7.

 • Fredag 9/8 mellan Kl 14.00 och 18.00
 • Lördag 10/8 mellan Kl 10.00 och 12.00

Eller i Atteviks bilhall

 • Tisdag 13/8 från Kl 15.00

Nummerlappar lämnas ut mot order-ID, det nummer som står angivet på den PDF-fil som kan laddas ner när du genomfört din anmälan. PDF-filen bifogas också den orderbekräftelse som skickas med e-post vid anmälan. Du hittar också order-ID intill ditt namn i startlistan (om du inte angett vid anmälan att du vill vara anonym). Skriv ut och tag med orderbekräftelsen eller uppge bara order-ID. Nummerlapparna lämnas ut ordervis, dvs alla anmälda i en order (laganmälda och individuella) hämtas ut samtidigt av en person.

Efteranmälda, dvs anmälda efter den 6 augusti, kan inte hämta ut nummerlappar på Hovet utan endast i Atteviks bilhall den 13 augusti.

Direktlänk

Förvaring

Bemannad effektförvaring finns inne i Atteviks Bilhall. Ingång från Knektaparken.

Direktlänk

Omklädning & Toaletter

Bäst är att byta om hemma. Annars finns omklädningsmöjligheter under läktaren på ”Jönköping Energi Arena”. Toaletter finns i Knektaparken.

Direktlänk

Uppvärmning

15 minuter före start sker gemensam uppvärmning på startplatsen som leds av Hovslätts IK:s gymnastiksektion. Lilla Blodomloppet har gemensam uppvärmning under ledning av Friskis & Svettis 15 minuter före start.

Direktlänk

Starttid

17:30 – Lilla blodomloppet
Barnens egna lopp med start- och mål i Knektaparken, för barn upp till 12 år.
18:30 – 10 km
18:30 – 5 km

Direktlänk

Sjukvård

Röda Korset har tält med personal vid start- och målområdet. Dessutom finns funktionärer runt banan  OBS! Vid akuta skador eller sjukdomstillstånd, ring 112.

Direktlänk

Picknickkasse

Picknick-kasse från ICA ingår i startavgiften vid anmälan av lag. Det finns även möjlighet för individuella att beställa en picknick-kasse och kostar då 250 kr.

Detta ingår i årets picknick-kasse.

Kupongen som ger dig rätt till picknick-kasse är tryckt på utsidan av nummerlappskuvertet. Tänk på att spara hela kuvertet eller klipp ut själva kupongen. Kassar hämtas ut i tältet vid start- och målområdet precis intill kanotstadion “Jönköping Energi Arena”. Efter måltiden ber vi er att slänga skräp i utplacerade containrar och eventuella pantflaskor på anvisad plats.

Direktlänk

Resultat & Priser

Priser delas ut till de tre snabbaste löpare på 5 och 10 km (damer resp herrar). Prisutdelning sker kl 19.30.

Alla som fullföljer får medalj, T-shirt, dricka och frukt.

Registrerade blodgivare kan hämta ut sin blodgivargåva hos Blodcentralen i Blodbussen.

Barnen som deltar i ”Lilla Blodomloppet” får tröja, medalj. Delas ut direkt efter målgång.

Hittar du fel i resultatlistan anmäler du det till resultat@racetimer.se.

 

Resultatarkiv

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Direktlänk

Sätt upp årets affisch på din arbetsplats

Vi arrangerar Blodomloppet i Jönköping

Hovslätts IK Friidrott

Tel: 036 – 753 49 (Kansli)

Kansli ej alltid bemannat. Använd i första hand mailadress nedan

E-post: jonkoping@blodomloppet.se

Blodcentralerna i Jönköping

Tel: 010-242 23 83
E-post: blodcentralen.jonkoping@rlj.se

NU FINNS SPELLISTAN FÖR DIG SOM UNDRAR VARFÖR DET BEHÖVS ETT LOPP SOM UPPMÄRKSAMMAR BLODGIVNING.

Den räddade spellistan