Karlskrona 31 oktober 2020

Lokala samarbetspartners

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra samarbetspartners. Utan er vore vårt lopp mycket svårare att genomföra!

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokala partners


Grundare

Huvudsponsorer

Nationell sponsor