Linköping

Välkommen till Blodomloppet i Linköping
– torsdag 1 juni 2017!

Det är dags för det tjugoförsta Blodomloppet i Linköping, och det är nu fjärde gången som vi använder Stångebrofältet som start- och målområde.

Aktuellt

Vi har ett nytt anmälningssystem som vi tror underlättar för både deltagare och arrangörer. Bland annat finns möjlighet att lägga in anmälningar med hjälp av en Excelmall. Mer information finns i anmälan.

Bansträckningen för tidtagningsklasserna är förändrad i centrum. Vi har lämnat Stora Torget och Tanneforsgatan, och busslussen är borta – men Trädgårdstorget och Storgatan är kvar.

I Lilla Blodomloppet inför vi en ny klass på 1,6 km med tidtagning. Passar utmärkt för de lite äldre barnen som vill veta hur snabbt de sprang, men där 5 km fortfarande är för långt.

Ett av syftena med Blodomloppet är att uppmärksamma blodgivning. Du behöver inte vara blodgivare för att vara med, men vi vill att funderar på om du kan tänka dig att bli blodgivare. Anmäl gärna ditt intresse på www.geblod.nu

IK Akele och Blodtappen i Östergötland

Huvudpartners

Partners

Lokala partners

Samarbetspartner

Samarbetspartner

Samarbetspartner

Samarbetspartner

Samarbetspartner

Samarbetspartner

Samarbetspartner