Foto: Björn Eklund

WHOs internationella blodgivardag

Internationella blodgivardagen arrangeras av World Health Organization, WHO, med syfte att uppmärksamma blodgivarnas betydelse och behovet av säker blodhantering. Årets tema är: Tack till alla som ger blod!

Av Blodomloppet
14 juni 2024
Twitter Facebook

I samband med Internationella blodgivardagen publiceras ny statistik för blodgivningen i Sverige. Den visar att antalet som anmälde sig som blodgivare under 2023 sjönk med 14 procent jämfört med året innan. Sverige är självförsörjande på blod men antalet blodgivare behöver fördubblas för att stärka beredskapen.

-I en krissituation är det viktigt att vi kan kalla in blodgivare snabbt. För att kunna göra det behöver vi blodgivare som är redo att ge blod, säger Ulrika Ljung, ordförande i GeBlod Kommunikation.

Närmare 60 procent av det blod som gavs 2023 kom från blodgivare som är 45 år eller äldre. Åldersgruppen 18 – 44 år stod för endast omkring 40 procent av blodet.

-Vi behöver nå de unga, framför allt männen, som ger blod i lägre utsträckning än unga kvinnor. Ett initiativ är Rädda liv på arbetstid, där arbetsgivare underlättar för medarbetarna att ge blod. Ofta är det inte viljan som saknas, utan det är brist på tid och att det faller i glömska. En påminnelse kan behövas, säger Ulrika Ljung.

År 2023 2022 2021 2020 2019
Aktiva blodgivare 195 081 198 309 198 709 195 843 207 933
Nyanmälda blodgivare 41 602 48 318 43 576 43 941 45 167

Under 2023 fick 102 461 patienter blod i svensk sjukvård. Mest blod, omkring 45 procent, används till patienter med cancer och kroniska sjukdomar. Nästan lika mycket till planerad kirurgi. Knappt 10 procent används inom intensivvården.

Läs mer på GeBlod.nu