Lokala sponsorer

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra samarbetspartners och sponsorer. Utan er vore vårt lopp mycket svårare att genomföra!

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudpartners

Partners

Leverantörer

Lokala partners