Uppsala

Anmälan

Så här anmäler du dig till Blodomloppet*:

  • Välj den ort du vill delta i.
  • Anmäl dig individuellt eller anmäl ett lag. Ett (1) lag kan bestå av max 5 deltagare.
  • Om du vill anmäla fler än 50 personer samtidigt, kontakta oss på kansli@blodomloppet.se.
  • Du som deltagare i ett av våra fysiska lopp erhåller en t-shirt, nummerlapp, medalj, gåva till blodgivare och du som ingår i ett lag kan hämta ut en picknickkasse efter målgång.

Så här anmäler du dig till Blodomloppet på distans: 

  • Välj “Blodomloppet på distans”.
  • Anmäl dig individuellt eller anmäl ett lag. Ett (1) lag kan bestå av max 5 deltagare.
  • Om du vill anmäla fler än 50 personer samtidigt, kontakta oss på kansli@blodomloppet.se.
  • Du som deltagare i ett av våra distanslopp erhåller en t-shirt, nummerlapp, medalj, gåva till blodgivare och du som ingår i ett lag erhåller picknick med ditt startpaket.

 

*Vår målsättning är att kunna genomföra fysiska arrangemang på datum enligt turnéplanen. Om smittläget och myndighetsrestriktioner är sådana att fysiska arrangemang inte är möjliga att genomföra kommer även de lokala Blodomloppen att bli distansarrangemang. Beslut om att ställa om till distansarrangemang tas senast tre veckor innan loppdagen, troligen tidigare. De anmälningar som finns när ett sådant beslut tas övergår automatiskt till det lokala distansloppet.

Beslut tas för varje enskilt arrangemang. Det kan alltså bli så att delar av säsongen består av lokala distanslopp och andra delar av fysiska arrangemang.

Du hittar fler frågor och svar under Om Blodomloppet – FAQ – Frågor och svar.

Lokala partners


Grundare

Presentatör

Huvudpartner

Nationell partner