Octapharma – Blodomloppets huvudpartner sedan starten 1993.

Du har något som andra saknar

Ditt blod består ungefär till hälften av blodplasma. Av blodplasma kan Octapharma tillverka läkemedel, som ersätter det som saknas i blodet hos andra.

Sjukvården är alltid i behov av blod för att kunna rädda liv på sjuka och skadade patienter. Blodlagren behöver ständigt fyllas på och blodgivare gör därför en livsviktig insats.

Blodplasma som råvara

Det donerade blodet separeras och delas upp i röda blodkroppar och blodplasma. Blodplasman innehåller en mängd viktiga proteiner, som exempelvis gör att blödningar stoppas, eller att immunförsvaret fungerar som det ska.

Octapharma köper en stor mängd blodplasma som svensk sjukvård inte behöver. Blodplasman använder Octapharma som råvara i deras läkemedelstillverkning.

Tack vare blodgivning

De som använder Octapharmas läkemedel kan vara patienter inom intensivvården, som behöver läkemedel för att deras blod ska upprätthålla normala funktioner. Andra är kroniskt sjuka på grund av brist i immunförsvaret, eller i koagulationssystemet.

Tack vare blodgivning kan personer med exempelvis immunbrist, eller blödarsjuka behandlas regelbundet och därmed leva ett normalt och aktivt liv.

Passion för hälsa och liv

Octapharma har passion för hälsa och liv. De har varit huvudpartner till Blodomloppet sedan starten 1993. De stödjer blodgivningen, eftersom blodplasma är grunden för deras tillverkning av livsviktiga läkemedel.