Årets deltagarenkäter: Det goda syftet är viktigast!

Att följa upp vad ni deltagare tycker om våra lopp är viktigt för oss på Blodomloppet. I 2017 års deltagarenkäter berättar ni bland annat vad som är viktigast för ert deltagande, vad som får er att rekommendera Blodomloppet till en vän och om ni uppmärksammat loppets syfte.

Av Blodomloppet
22 december 2017
Twitter Facebook

Dagen efter respektive lopp får 1000 slumpvis uvalda deltagare* ett utvärderingsmejl med en deltagarenkät. Undersökningen genomförs och sammanställs av Upplevelseinstitutet.

2017 var andra året enkäterna genomfördes i jämförbart upplägg.

 • Två tredjedelar av deltagarna är kvinnor, snittåldern var 43,8 år och fem kilometer är den mest populära distansen.
 • Fyra av tio deltagare startade i Blodomloppet för första gången. Nästan hälften av alla deltagare deltar inte i andra motionslopp.
 • Drygt åtta av tio deltagare deltog i lag. De flesta lag kommer från privata företag (38 %).
 • Sammanräknat på alla orter ger 88 % av deltagarna betyget ”Mycket bra” eller eller ”Ganska bra”. Snittbetyget är 4,3 på en femgradig skala.
 • Strax över hälften av deltagarna uppger att de deltar för att bidra till att lyfta fram vikten av blodgivning. 89 % uppger att Blodomloppet är en viktig social aktivitet med vänner och/eller kollegor.

* Deltagare i Lilla Blodomloppet får inte enkäten.

Ändamålet är viktigast: ”Korrelerar med vår samtid”

När vi i enkäterna frågar vad som är viktigast för deras deltagande i Blodomloppet svarar de flesta kopplingen till blodgivningen. Även arbetsplatsen har en viktig roll i att engagara och motivera sina anställda.

– Synpunkterna korrelerar med vår samtid, vilket också innebär att ”nöjesdelarna” (picknickkassen, musiken, priser etc.) får minskad betydelse, skriver Upplevelseinstitutet i sin kommentar.

Hur viktigt anser du att följande är för ditt deltagande i Blodomloppet?

 1. Känner att jag stöttar ett gott ändamål (88%)
 2. Att min arbetsgivare engagerar sig och motiverar mig (68%)
 3. Att blodgivarna uppmärksammas på plats (66%)
 4. Att Blodomloppet är miljöcertifierat (63%)
 5. Att Blodcentralen finns på plats (57%)
 6. Picknickkassen (55%)
 7. Musik längs med banan (52%)
 8. Att det är livemusik (40%)
 9. Tröja (27%)
 10. Medalj (18%)

Procentsatsen anger andel deltagare som tycker motivet är ”Mycket viktigt” eller ”Ganska viktigt” för deras deltagande.

Nästan alla uppmärksammar syftet

Efter Blodomloppet känner i princip samtliga deltagare (94 %) till loppets syfte (att uppmärksamma vikten av blodgivning). Kännedomen är högst bland kvinnor, äldre och tidigare deltagare, men alla grupper ligger över 90 procent.

– 21 % har lärt sig mer om blodgivning efter att ha deltagit i Blodomloppet! Resultaten är i paritet med 2016 (20%), och visar tydligt Blodomloppets betydelse för kunskapsspridningen, kommenterar Upplevelseinstitutet.

Intresset för blodgivning väcks hos 3 av 10 deltagare (27 %).

– Det är som vi konstaterade redan förra året främst unga, män, som springer 10 km och är förstagångsdeltagare, som får upp ögonen för blodgivningens betydelse och att man själv kan bidra.

Enkäterna används för utveckling och förbättring

Förutom helhetsbetyget bryts betygen ned på varje ort samt på drygt 20 st parametrar (nummerlappsutdelning, bansträckning, picknickkassen, uppvärmning, toaletter etc.).

Varje delbetyg, tillsammans med de öppna kommentarerna, är viktigt underlag för att vi ska utveckla loppen både på central och lokal nivå.

Avslutningsvis kan vi från enkäterna konstatera att 84 procent redan har bestämt sig för att delta i nästa Blodomlopp. Varmt välkomna!