Blodomloppet ökar igen – Sveriges största och viktigaste motionslopp allt mer populärt

Blodomloppet ökar och befäster sin position som Sveriges största motionsloppsserie. Loppen arrangeras med syfte att uppmärksamma vikten av blodgivning och firar under kommande år 25-årsjubileum.

Av Blodomloppet
30 oktober 2017
Twitter Facebook

2017 arrangerades Blodomloppet på 16 orter runt om i landet. Totalt lockade loppen 112 054 anmälda deltagare, en ökning med 455 personer gentemot 2016.

– Vi ser att många motionslopp tappar deltagare, men Blodomloppet står stadigt tack vare vårt goda syfte. Det känns roligt att allt fler vill delta i Blodomloppet och därigenom uppmärksammar vikten av att ge blod, säger Claes Fagerström, ordförande för Föreningen Blodomloppet Sverige.

Lilla Blodomloppet, som arrangeras för barn och ungdomar, växer även det i popularitet och arrangerades i år på tolv orter med totalt 2 621 anmälda deltagare.

En populär friskvårdsaktivitet

Blodomloppets deltagarenkäter visar att det goda syftet, att uppmärksamma vikten av blodgivning, och den sociala aspekten är centrala i loppet. En övervägande majoritet av deltagarna deltar i lag om fem personer och varje lopp avslutas med en gigantisk picknick.

– Blodomloppet är en av landets största friskvårdsinsatser för företag, kommuner och landsting. En viktig faktor är att alla på arbetsplatsen kan delta, oavsett om du vill promenera 5 kilometer eller springa 5 eller 10 kilometer. Och alltihop för en god sak, berättar Claes Fagerström.

Blodomloppet grundades 1993 med syfte att få fler intresserade av att bli blodgivare. Syftet är än idag loppets huvudmålsättning och ungefär var sjunde deltagare är blodgivare sedan tidigare.

Lockar nya blodgivare

Under året valde 2 374 personer att i samband med Blodomloppet bli blodgivare och många blodcentralerna vittnar om att det efter det lokala loppet finns ett ökat intresse på orten om att bli blodgivare.

– Nästa år har Blodomloppet 25-årsjubileum och planeringen till de första loppen i maj är i full gång. Vi hoppas ännu fler deltagare och företag vill vara med för ett hälsosammare Sverige där det aldrig ska råda brist på blod fortsätter, avslutar Claes Fagerström.

Blodomloppet organiseras av en ideell förening, där blodcentralerna och de lokala idrottsföreningarna som arrangerar loppen är medlemmar. Överskottet från loppen går till de lokala idrottsföreningarnas verksamheter samt till föreningen Blodomloppets arbete med att öka allmänhetens engagemang för blodgivning.

Levande bevis på hur blodgivare räddar liv

Föreläsaren och författaren Erik Ståhl är Blodomloppets riksambassadör. Han lider av Wiskott-Aldrichs Syndrom, som är en mycket ovanlig blod- och immunbristsjukdom. Varannan vecka behöver han en behandling som hämtar antikroppar från uppemot 4 000 blodgivare.

– Blodomloppet är fantastiskt! Inte minst för att öppna upp dialogen om att ge blod, men även för att inspirera till att röra på sig och engagera sig i frågan även om man själv inte blir blodgivare direkt vid loppen, säger Erik Ståhl.

Anmälan till 2018 års lopp öppnar tisdag 2 januari.

Blodomloppet 2017 i korthet

  • Totalt 112 054 anmälda deltagare (16 orter)
  • Blodcentralerna rekryterade 2 374 nya blodgivare i anslutning till loppen (tillkommer gör de som anmält sig efter själva loppdagen)
  • Var sjunde deltagare var blodgivare sedan tidigare
  • 20 227 picknickkassar delades ut vid loppen
  • Lilla Blodomloppet (barn) arrangerades på 12 orter och lockade 2 621 deltagare
  • 2018 firar Blodomloppet 25-årsjubileum 

Bli blodgivareGeblod.nu