Octapharma

Blodplasma – en viktig råvara för läkemedelstillverkning

Ungefär hälften av det blod som lämnas i samband med blodgivning består av proteinrik blodplasma, som är en viktig råvara för att framställa livräddande läkemedel.

Av Blodomloppet
13 juli 2020
Twitter Facebook

De flesta känner nog till att det blod man lämnar i samband med blodgivning ofta är helt livsavgörande för den person som är i akut behov av blodtransfusion på sjukhuset. Men mindre känt är att ca 50 % av det blod man lämnar består av proteinrik blodplasma som utgör en viktig råvara för att framställa livräddande läkemedel.

En av världens största tillverkare av blodplasmabaserade läkemedel är det svenska företag Octapharma som har sin största produktionsanläggning lokaliserad på nordvästra Kungsholmen i Stockholm.

Blodplasma behövs till livsviktiga läkemedel

– Med hjälp av den blodplasma som doneras kan vi tillverka livsviktiga läkemedel som gör att kroniskt sjuka patienter med exempelvis blödarsjuka eller immunbrist kan leva ett aktivt och i stort sett normalt liv, säger Per Eriksson, kommunikationschef på Octapharma AB i Stockholm.

Octapharmas största produktionsanläggningen ligger på Kungsholmen i Stockholm.

De läkemedel som företaget tillverkar används huvudsakligen inom tre terapiområden; Blödarsjuka, immunterapi och för att rädda liv inom intensivvården.

– Det handlar ofta om kroniskt sjuka patienter som genom att kontinuerligt tillföra de proteiner som saknas i blodet kan upprätthålla blodets normala funktioner, berättar Per Eriksson och fortsätter:

– På så sätt kan man i princip uppnå samma funktionalitet i blodet som hos en helt frisk person vad gäller att exempelvis stoppa blödningar eller att upprätthålla ett immunförsvar som ger ett fullgott skydd mot täta, långvariga och svåra infektioner. Men det kan lika gärna handla om patienter inom intensivvården som behöver denna typ av läkemedel för att återställa blodets normala funktion som sats ur spel efter exempelvis ett trauma eller på grund av annan medicinering.

Viktigt att uppmärksamma blodgivning

Octapharma var med och stöttade Blodomloppet redan 1993 då allt startade.

– Det krävs väldigt stora mängder blodplasma för att tillverka den här typen av läkemedel så för oss är det viktigt och naturligt att stötta blodgivning och uppmärksamma de personer som bokstavligen räddar livet på andra. Det råder idag brist på blodplasma för tillverkning av den här typen av läkemedel så varje donation räknas verkligen, avslutar Per Eriksson.

Läs mer: