Sveriges största motionslopp

Friskvård

För att personalen ska må bra.

Att lyfta friskvård är något som ligger nära Blodomloppets vision om ett hälsosammare Sverige där det aldrig ska råda brist på blod. Våra lopp är idag populära företagsaktiviteter, där många arbetsgivare deltar med lag och gör en hälsosam after-work tillsammans med sin personal.

Syftet med friskvårdsarbete är att främja de anställdas hälsa. Önskan är från företagens sida att få mer nöjda medarbetare, som mår bättre – och därmed kan vara mer produktiva och mindre sjukskrivna. Plus att det blir roligare att jobba tillsammans om man mår bra, förstås!

Många företag erbjuder friskvård till sina anställa i form av löneförmåner eller andra typer av aktiviteter. Men så många som 37 procent av de som får friskvårdsbidrag nyttjar det inte (Sifo, 2017). Brist på motivation, inspiration och tid sägs vara de tre främsta faktorerna.

Friskvårdsbidraget är en löneförmån

Begreppet ”friskvårdsbidrag” handlar om en skattefri löneförmån till de anställda. Företag kan med andra ord välja att erbjuda sina anställda ett ekonomiskt bidrag öronmärkt till friskvårdsaktiviteter. Det finns ingen lagstiftad skyldighet för arbetsgivaren att erbjuda friskvårdsförmåner, även om det är vanligt att så är fallet.

Ett villkor för förmånerna är att aktiviteten erbjuds hela personalen.

Andra exempel på förmåner ett företag kan erbjuda sina anställda är tjänstepension, flexibla arbetstimmar, valfri semesterperiod, fruktkorg, lunchservering med mera.

“Friskvård” enligt Skatteverket

Skatteverket publicerar en lista över vilka aktivieteter som är godkända för att ingå i friskvårdsbidraget. Den här indelningen görs med jämna mellanrum om – och den avgörande faktorn är om aktiviteten är kopplad till ”motion”. Men mer exakt än så är upp till respektive företag att bedöma vad man anser ska ingå i begreppet.

Beslutet om vad som ska anses vara friskvård för personalen har med andra ord flyttats närmare arbetsgivaren istället för att vara (mer) styrt av myndigheten. Även om Skatteverket så klart fortfarande kan ha åsikter om förmånerna blir allt för vidlyftiga.

Även om mycket kan kopplas till begreppet “motion” är inte utrustning godkänt i friskvårdsbidraget. Du kan med andra ord inte be din arbetsgivare betala för dina löparskor, men du kan utan bekymmer be chefen om att stå för X antal lag i Blodomloppet. Kanske kan ni dessutom få lite arbetstid avsatt till att lunchträna?

Läs mer om friskvård här:

Tips: Ladda ned mall för att anmäla flera lag från din arbetsplats

anmälningssidan kan du i Steg 1 välja att ladda ned mallar för gruppanmälan.

Om du vill anmäla flera lag från din arbetsplats (eller ditt kompisgäng) till Blodomloppet kan du ladda ned en mall. Mallen förenklar insamlingen av uppgifter och själva anmälningsproceduren.

Anmälningsmallarna finns både i Word- och Excel-format. Word-mallen skall enbart användas som insamling av anmälningar, medan Excel-mallen kan importeras direkt till Blodomloppets anmälningssystem (i Steg 3: Deltagare).

Använder du Excel-mallen behöver du enbart komplettera anmälan med kontakt- och betalningsuppgifter. Du hittar mallarna under respektive ort på vår anmälningssida, under Steg 1.

Har du frågor om större anmälningar kan du kontakta den lokala arrangören för assistans.

Grundare

Huvudsponsorer

Nationell sponsor