Moses Luhanga, MSF Information Education and Communication Manager giving Manfred in TB ward at Nsanje District Hospital a high five.

När blodbank saknas och läget är akut

Blodtransfusioner används för att rädda liv överallt i världen. Men tillgång till en blodbank är ingen självklarhet där Läkare Utan Gränser arbetar.

Av Blodomloppet
21 april 2023
Twitter Facebook

Blodtransfusioner används för att rädda liv överallt i världen. Men tillgång till en blodbank är ingen självklarhet där Läkare Utan Gränser arbetar.

– I en del projekt har vi ingen möjlighet att förvara blod, berättar Mia Hejdenberg, sjuksköterska som arbetar som medicinsk humanitär rådgivare. Istället är det ofta anhöriga som ger blod till en familjemedlem som har behov.

BLODTRANSFUSIONER ÄR LIVRÄDDANDE ÖVERALLT

Precis som i Sverige krävs analys av blodet som ska användas för transfusion.  Det är viktigt att  säkerställa att blodgruppen hos givaren fungerar tillsammans med mottagarens och att ingen sjukdom överförs. I Sverige skickas blodprover till ett laboratorium i närheten av sjukhuset eller vårdcentralen. I vissa projekt har Läkare Utan Gränser egna laboratorium, i andra behöver analysen av blodet göras på plats av sjuksköterskorna.

– Jag har själv fått analysera blod inför blodtransfusioner, berättar Mia. Det kräver att jag som sjuksköterska tänker efter, men samma sak gäller när jag ger medicin till en patient. Det får inte bli fel! Patientsäkerheten är lika viktig i våra projekt som i Sverige.

I Läkare Utan Gränsers projekt är malaria en vanlig bakomliggande orsak till att en blodtransfusion behövs. Då är det oftast barn som blivit svårt sjuka som behöver få blod. Men blodtransfusioner kan behövas i många sammanhang. Det är livräddande överallt.

ATT GE BLOD ÄR VIKTIGT PÅ RIKTIGT

Utan möjlighet att ge blodtransfusioner fungerar inte stora delar av vården. I Sverige behövs hela tiden nytt blod från blodgivare eftersom blod inte kan tillverkas på konstgjord väg. Blod är en färskvara som endast håller i ca 6 veckor. I snitt förbrukar sjukvården en blodpåse i minuten, dygnet runt, året runt. Omkring 100 000 människor behöver få blod varje år. Blodet används till exempelvis cancerbehandlingar, förlossningar, olyckor och operationer. Att ge blod är ett enkelt sätt att göra skillnad på riktigt, en blodpåse kan rädda livet på upp till 3 människors liv. Vill du veta mer? Besök GeBlod.nu.

Läs mer om Läkare utan gränsers arbete här.