Humana är ny nationell sponsor till Blodomloppet – blir värd för Specialomloppet

Humana kommer vara på plats och synas i samband med alla årets Blodomlopp, samt därutöver vara värd för den nya klassen Specialomloppet.

Av Blodomloppet
14 februari 2020
Twitter Facebook

Blodomloppet har glädjen att presentera omsorgsföretaget Humana som ny nationell sponsor. Humana kommer vara på plats och synas i samband med alla årets Blodomlopp, samt därutöver vara värd för den nya klassen Specialomloppet – värd Humana.

Specialomloppet – värd Humana vänder sig till personer med funktionsvariationer och/eller på annat sätt är i behov av personlig assistans. Distansen för klassen är mellan 1,5-2,0 kilometer där bansträckningen är tillgänglighetsanpassad och en del av Blodomloppets populära klass 5 km Promenad med gemensam målgång.

– Det känns viktigt att vara sponsor till Blodomloppet och tillsammans lyfta de positiva effekter fysisk aktivitet har, inte minst för personer med funktionsvariationer. Vi hoppas detta kan bidra till att göra det möjligt för fler att få känna lust och glädje att röra sig, säger Andreas Westlund, affärsområdeschef på Humana Personlig Assistans.

Under 2020 arrangeras Specialomloppet – värd Humana på fem orter*; Malmö, Uppsala, Umeå, Jönköping och Örebro.

”Betyder väldigt mycket för Blodomloppet”

– Att Humana hjälper oss att starta klassen Specialomloppet – värd Humana betyder väldigt mycket för Blodomloppet. Med Humanas 16 000 medarbetare kommer samarbetet att göra stor skillnad även för vår målsättning att inkludera grupper, inspirera och utbilda fler om behovet av blodgivning, säger Tomas Hoszek, ordförande i föreningen Blodomloppet Sverige.

Humanas vision är Alla har rätt till ett bra liv. Och med värdeorden Engagemang, Glädje och Ansvar som grund jobbar de 16 000 medarbetarna för att uppfylla visionen. Som en ansvarstagande samhällsaktör vill Humana bidra också på andra sätt än genom sina verksamheter. Det är skälet till engagemanget för exempelvis Specialomloppet – värd Humana.

Mer information:

*Mer information om Specialomloppet kommer inom kort på respektive orts undersida här på Blodomloppet.se.