Från människa till människa

Octapharma har sponsrat Blodomloppet sedan starten 1993. De stödjer blodgivningen eftersom blodplasma är grunden för deras tillverkning av livsviktiga läkemedel.

Av Blodomloppet
13 mars 2019
Twitter Facebook

Octapharma är Sveriges enda tillverkare av plasmabaserade läkemedel och en av de största aktörerna på den internationella marknaden. Den svenska delen av företaget har sitt ursprung i Kabi/Pharmacia, med mer än 60 års erfarenhet av forskning och tillverkning av plasmabaserade och genteknologiskt framställda proteinläkemedel.

Tillverkningen i Sverige sker på Kungsholmen i Stockholm, där man sysselsätter drygt 800 personer.

Tack vare blodgivare kan personer med till exempel immunbrist eller blödarsjuka behandlas regelbundet och därmed leva ett aktivt liv.

– Vi sponsrar Blodomloppet och stödjer blodgivning för att det är viktigt att patienter på svenska sjukhus har god tillgång till både transfusionsblod och till livsviktiga läkemedel från blodplasma, berättar Per Eriksson, informationsansvarig på Octapharma.

Blodplasma blir läkemedel

Efter en blodgivning separeras det donerade blodet och delas upp i röda blodkroppar och blodplasma. Plasman innehåller en mängd viktiga proteiner, som bland annat gör så att blödningar stoppas och så att immunförsvaret fungerar som det ska.

– Octapharma köper omkring 95 procent av den blodplasma som sjukvården inte använder, så vår koppling till blodgivningen är väldigt tydlig.

De som använder Octapharmas läkemedel kan vara patienter inom intensivvården, som behöver läkemedel för att deras blod ska upprätthålla sina normala funktioner. Andra i behov av läkemedel kan vara personer som är kroniskt sjuka, på grund av någon brist i sitt immunförsvar eller koagulationssystem.

”Passa på att bli blodgivare”

Blod kan inte tillverkas på konstgjord väg utan är en färskvara som inte kan lagras längre än sex veckor. I Sverige ger ungefär 3 procent av den vuxna befolkningen blod minst en gång per år.

Tack vare blodgivare och läkemedel från blodplasma kan personer med till exempel immunbrist eller blödarsjuka behandlas regelbundet och därmed leva ett aktivt liv.

– Om du inte redan är blodgivare tycker vi att du ska passa på att bli det i samband med Blodomloppet. Ett bättre sätt att känna sig nyttig på finns nämligen inte. Du gör en insats, inte bara för sjuka människor, utan även för dig själv, avslutar Per Eriksson.

Läs mer om Octapharma på deras hemsida och i den här infografiken.

Video som förklarar hur processen från blodplasma till läkemedel går till.