DB Schenker om vikten av den röda tråden i friskvårdsarbetet

DB Schenker är en av världens ledande logistikleverantörer med cirka 76 100 medarbetare i över 130 länder som varje dag bidrar till en samhällsviktig funktion. DB Schenker är nationell partner till Blodomloppet som en del av sitt friskvårdsarbete och bidrar till att uppmärksamma den livsviktiga blodgivningen.

Av Blodomloppet
20 januari 2023
Twitter Facebook

Vi har pratat med Michael Ängbacken, Chief People Officer, det vill säga ansvarig för företagets HR-arbete inom Sverige, Danmark och Island, om hur DB Schenker arbetar för att skapa en hälsosam arbetsplats.

Hej Michael! Berätta mer om DB Schenker?

Vårt erbjudande inkluderar allt från landtransporter, internationella sjö- och flygfrakter och konsulttjänster till lager- och logistiklösningar. I Sverige är vi cirka 4 000 medarbetare på ett 50-tal platser runt om i landet med den gemensamma ambitionen att kvalitet ska genomsyra allt vi gör. För att kunna leverera högsta möjliga kvalitet är en av våra grundläggande värderingar ”Be one team with one goal”, vilket innebär att varje medarbetare är en lika stor del av kugghjulet som gör oss framgångsrika.

Hur arbetar ni med friskvård på arbetsplatsen?

Vår friskvårdsstrategi bygger på att underlätta för och uppmuntra våra medarbetare att leva en aktiv och hälsosam livsstil. Detta löper som en röd tråd genom vårt arbete med olika kampanjer. Bland annat har vi de senaste åren erbjudit fria träningskläder för våra medarbetare, höjt friskvårdsbidraget och anordnat kostnadsfria friskvårdsevent, där Blodomloppet är ett viktigt exempel.

Varför tycker ni att Blodomloppet är ett bra komplement i ert friskvårdsarbete?

Blodomloppet kombinerar det viktiga syftet om att uppmärksamma blodgivning med friskvård i form av löparevent, vilket vi tycker passar perfekt in i det friskvårdsarbete vi bedriver där vi ska stå för såväl hälsosamma som attraktiva arbetsplatser. Vi har cirka 4 000 medarbetare på arbetsplatser runt om i hela landet. Tack vare att Blodomloppet täcker hela Sverige, från Umeå i norr till Malmö i söder, kan alla medarbetare delta vilket gör att vi även får in gemenskapsfaktorn i mixen av alla fördelar.
Vi tror mycket på den röda tråden, det vill säga att man som medarbetare ser att vi har en strategi som genomsyrar företaget – där friskvårdsbidrag, träningskläder, friskvårdsevent med mera hänger ihop – och där vikten av en god hälsa för medarbetaren därmed blir synliggjord.

Vilka hinder upplever ni är de största i ert friskvårdsarbete?

Det som är den största möjligheten kan också bli det största hindret. Ofta blir man motiverad när man ser att ens kollegor kommit i gång med sitt tränande, så det gäller att man inom varje ort får i gång ett gäng som brinner för träning och hälsosamma aktiviteter. Lyckas man med det kan det lokala engagemanget bli jättestort! På motsvarande sätt kan det bli ett hinder om man känner sig för ensam i engagemanget på den lokala arbetsplatsen. Vårt uppdrag från centralt håll är att underlätta så mycket som möjligt i form av träningskläder, frisvårdsbidrag med mera så att tröskeln inte bli för stor.

Hur tror du att framtidens friskvårdsarbete kommer att se ut?

Rent generellt ser vi att medarbetare idag ställer höga krav när det gäller arbetsgivarens värdegrund.  Värdegrunden kan innefatta mycket – men att fokus på medarbetarens hälsa och välmående ska vara en central del tror jag fortsatt kommer vara mycket viktigt. Exakt vilka insatser och projekt som blir viktigast i framtiden återstår att se – och här har vi som arbetsgivare givetvis ett stort ansvar att fortsätta lyssna på våra medarbetare och vara flexibla.

Kan ni dela med er utav några tidigare lyckade friskvårdsaktiviteter?

Förra året var det första Blodomloppsåret för vår del. Jämfört med andra event som vi tidigare satsat på är Blodomloppets upplägg optimalt med tanke på att medarbetaren har möjlighet att delta utifrån sina egna förutsättningar. Oavsett om du vill springa, jogga eller gå kan du delta då det finns flera olika startgrupper. Att skapa möjligheter för alla medarbetare att kunna delta utifrån sina egna förutsättningar är en viktig faktor, vilket vi har kunnat se på deltagarantalet.

Förra året firade vi vårt 150-årsjubileum med att bland annat tillsammans samla kilometer genom fysisk aktivitet som omvandlades till donationer till olika välgörenhetsorganisationer. Det var ett stort engagemang världen över. Tillsammans lyckades vi samla ihop 188 500 000 kilometer och vi väntar nu spänt för att se vad den totala donationen omvandlas till. Varje person som deltog i utmaningen fick i slutet av året ett par nya träningsskor, vilket såklart var något som gjorde det extra roligt att delta.

Vad kommer ni att fokusera på under 2023 när det kommer till friskvård?

Vi i Företagsledningen har tagit beslut om att vi ska möjliggöra för våra medarbetare att kunna ge blod på betald arbetstid – något som vi är mycket glada över att nu kunna berätta om.