230831 Blodomloppet i Karlstad den 31 augusti 2023 Foto: Fredrik Karlsson/SolstaFoto

Blodomloppet till Munkedal 2024

Blodomloppet, Sveriges största motionsloppsserie som kombinerar fysisk aktivitet med blodgivning, arrangeras i Munkedal 23 augusti nästa år. Munkedals kommun arrangerar loppet som en del av sitt 50-årsjubileum tillsammans med lokala föreningar. ”Vi vill bidra till att göra Munkedal till en aktiv kommun”, säger Peter Karlsson, förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Av Blodomloppet
08 november 2023
Twitter Facebook

Blodomloppet kom tillbaka rejält 2023. Efter en tung period under pandemin växte loppet i antalet anmälningar med 33 procent och landade på totalt 87 000 deltagare.

Nu expanderar motionsloppsserien ytterligare. Munkedal blir Blodomloppets 21:a arrangörsort, och står som värd för folkfesten 23 augusti 2024.

Munkedals kommun arrangerar loppet tillsammans med GeBlod i Västra Götalandsregionen och hoppas på att Blodomloppet kommer sätta fler folk i rörelse och få in fler blodgivare.

Vi vill bidra till att göra Munkedal till en aktiv kommun
Peter Karlsson, Munkedals kommun

– Det känns jättebra att vi får vara med och arrangera Blodomloppet. Vi vet att det finns utmaningar i samhället kring folkhälsa och kommunen har en viktig roll i det hälsofrämjande arbetet. Vi vill att Munkedal ska vara en aktiv kommun och hoppas att arrangemanget ska få människor att röra på sig mer – och att vi samtidigt ökar antalet blodgivare, säger Peter Karlsson, förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen på Munkedals kommun.

– Blodomloppets starka budskap att uppmärksamma behovet av blodgivare behöver spridas ytterligare runt om i landet. Vi gläds åt att Munkedal stöttar konceptet där vi arbetar med blodgivning, hälsa och välmående för arbetskamrater och skapar tillskott för ungdomar att komma i rörelse, säger Tomas Hoszek, ordförande för Blodomloppet Sverige.

Kommunens skolor bjuds in

Tävlingsområdet utgörs av natursköna Örekilsparken som ligger i direkt anslutning till Örekilsälven, och till det planerade naturreservatet. Banan är varierande med inslag av backar, men är inte jättekuperad.

Blodomloppet i Munkedal kommer att omfatta lopp på 10 km och 5 km (både promenad och löpning) för vuxna. Utöver det arrangeras både Specialomloppet för personer med funktionsnedsättning och Lilla Blodomloppet för de minsta. På dagen kommer kommunens skolor att bjudas in för friluftsaktiviteter på området.

GeBlod kommer finnas på plats för att informera om vikten av att ge blod och för att rekrytera fler blodgivare.