170829 IF Göta arrangerar Blodomloppet i Karlstad Foto: Fredrik Karlsson / SolstaFoto

Blodomloppet som friskvårdsaktivitet

Att lyfta fram vikten av att arbeta med friskvård på företag är något som ligger i linje med Blodomloppets vision om ett hälsosammare Sverige där det aldrig ska råda brist på blod. Våra lopp är idag populära företagsaktiviteter, där många arbetsgivare deltar med lag och uppmuntrar sin personal att gå eller springa.

Av Blodomloppet
29 mars 2018
Twitter Facebook

Det allmänna syftet med friskvårdsarbete är att främja de anställdas hälsa. Önskan är från företagens sida att få mer nöjda medarbetare, som mår bättre – och därmed kan vara mer produktiva och mindre sjukskrivna. Plus att det blir roligare att jobba tillsammans om man mår bra, förstås!

Många företag erbjuder friskvård till sina anställa i form av löneförmåner eller andra typer av aktiviteter. Men så många som 37 procent av de som får friskvårdsbidrag nyttjar det inte (Sifo, 2017).

Blodomloppet som ”en hälsosam after-work”

Så många som åtta av tio deltagare i Blodomloppet deltar i lag om 5 personer. En del av lagen är kompisgäng, men de allra, allra flesta kommer från företag eller andra organisationer som ser loppet och picknicken som ”en hälsosam after-work” för sin personal.

Alla kan vara med i Blodomloppet – oavsett kön, och oavsett träningsbakgrund (fem kilometer promenad är Blodomloppets största klass).

Och inte minst: alla som deltar i Blodomloppet är dessutom med och uppmärksammar vikten av att ge blod.

Tips! Ladda ned mall för att anmäla flera lag från din arbetsplats

Om du vill anmäla flera lag från din arbetsplats (eller ditt kompisgäng) till Blodomloppet kan du ladda ned en mall. Mallen förenklar insamlingen av uppgifter och själva anmälningsproceduren.

Anmälningsmallarna finns både i Word- och Excel-format. Word-mallen skall enbart användas som insamling av anmälningar, medan Excel-mallen kan importeras direkt till Blodomloppets anmälningssystem (i Steg 3).

Använder du Excel-mallen behöver du enbart komplettera anmälan med kontakt- och betalningsuppgifter. Du hittar mallarna under respektive ort på vår anmälningssida, under Steg 1.

Har du frågor om större anmälningar kan du kontakta den lokala arrangören för assistans.