Uppsala 31 oktober 2020

Tillgänglighet

Blodomloppet i Uppsala (Gränby sportfält)

Vi gör vårt bästa för att alla ska känna sig välkomna och ha möjlighet att delta i Blodomloppet. Kontakta oss på uppsala@blodomloppet.se eller 070-513 50 58 (måndag och onsdag 10:00-13:00) om du har frågor eller önskemål.

Ledsagare för deltagare med nedsatt syn

Deltagare med nedsatt syn som har behov av ledsagare är välkomna att delta och behöver inte betala någon avgift för ledsagaren. Bär gärna en väst så att andra deltagare visar extra hänsyn. På grund av trängseln kan vi inte erbjuda möjligheten att delta med ledarhund.

Rullstolsbrukare

Brukare av rullstol är varmt välkomna att starta i Humanaslingan. Vi tar inte ut någon avgift för medföljande assistent.

Andra deltagare med behov av assistent

Även personer som av andra skäl har behov av medföljande assistent är naturligtvis välkomna att delta. Vi tar inte ut någon avgift för assistenten. Vi rekommenderar att assistenten bär väst.

Stavar och barnvagnar

Stavar och barnvagnar får tas med på Humanaslingan och i promenadklassen. Vänligen starta långt bak och ta hänsyn till övriga deltagare vid trånga partier längs banan. På grund av olycksrisken avråder vi från att springa eller jogga med stavar eller barnvagn.

Hundägare

Av hänsyn till hundrädda och att det bitvis är trångt efter banan ber vi deltagare att inte ta med hunden.

Tillgänglighet

Humana gör Blodomloppet tillgängligare genom att ha tillgänglighetsvärdar på området för att underlätta besöket för personer med funktionsvariationer. Behöver du stöttning under loppet kan du vända dig till värdarna som utgår från Humanas tält.

Deras direktnummer publiceras här närmare loppet, men du kan redan nu kontakta assistans@humana.se om du har en fråga inför ditt deltagande, eller har ett tips på hur vi kan öka tillgängligheten på plats.

Lokala partners


Grundare

Huvudsponsorer

Nationell sponsor