Umeå 31 oktober 2020

Miljöpolicy

Vår ambition

Blodomloppet Umeå arrangeras av Korpen Umeå som arbetar för att minska den miljöpåverkan som arrangemanget ger upphov till. Arrangemanget påverkar miljön på flera sätt och det är viktigt att vi som arrangör tar vårt ansvar för att begränsa och minska miljöpåverkan före, under och efter arrangemanget. Därför ansöker vi varje år om att bli ett Miljömärkt Event.

Vi lovar

 • att följa aktuell miljölagstiftning
 • att föra en kontinuerlig dialog med samtliga utställare och sponsorer med information om att eventet ska miljömärkas
 • att de informationskanaler som används i första hand är digitala medier som hemsida, sociala medier och nyhetsbrev
 • att inhyrda eller återanvända produkter prioriteras i det löpande arbetet inför- och under själva arrangemanget
 • att arrangemang- och närområdet återställs i ursprungsskick efter arrangemanget
 • att miljömärkt eller komposterbart engångsmaterial prioriteras från den lokala arrangören där engångsmaterial är nödvändigt
 • att arbeta för att vegetariska, ekologiska, lokalproducerade, KRAV eller Fairtrade-märkta alternativ av mat och dryck serveras i det löpande arbetet inför- och under själva arrangemanget
 • att arbeta för att de bilar som används under arrangemanget är miljöklassade
 • att arbeta för att arrangemanget ska förbruka så lite el-energi som möjligt

Vi förväntar oss av dig att du

 • cyklar, går eller åker kollektivt till vårt arrangemang
 • slänger avfall på anvisad plats och sorterar korrekt
 • energibars, gels eller liknande i spåret inte slängs i naturen utan tas med till nästa vätskestation/mål där sopkärl finnsSök upp våra bemannade sorteringsstationer för att värna vår miljö! Det kommer att finnas sorteringskärl för pant, glas, kompost, plast, och brännbart på arenaområet. Har du förpackningar kvar från picknickkassen som du inte öppnat? Lämna gärna in dessa obrutna förpackningar tillbaka platsen där kassen hämtades, så ser vi till att det kommer till nytta på annat håll.

Tack för att du hjälper till!

Miljöpolicy Blodomloppet Umeå

 

 

Lokala partners


Grundare

Huvudsponsorer

Nationell sponsor