Sundsvall/Timrå 27 augusti 2020

Ambassadör

Caroline Mattson är ambassadör för Blodomloppet i Sundsvall/Timrå

Caroline har en sjukdom som kallas Hodgkins lymfom och är en cancer i lymfsystemet. Den behandlas bland annat med cellgifter. Förutom att döda cancercellerna kan cellgifterna skada friska celler såsom blodkropparna. Då blir det oftast nödvändigt med upprepade blodtransfusioner. Caroline fick sin diagnos när hon var nitton år och hon har nu som 28-åring fått 88 påsar blod. Det betyder att minst 176 blodgivare och medmänniskor har bidragit till att Caroline har klarat kriserna och nu kan hysa gott hopp om att bli botad.

Caroline kommer att finnas med under Blodomloppet den 20 augusti och kan då berätta mer om vad det betyder för henne att det finns människor som kan tänka sig att vara blodgivare.

Lokala partners


Grundare

Huvudsponsorer

Nationell sponsor