Stockholm

Vanliga frågor

Är det något som du undrar över men inte finner på denna sida? Maila till stockholm@blodomloppet.se

Jag har inte fått Startbeviset, kan jag hämta ut nummerlapparna i alla fall?
Du kan hämta ut nummerlapparna för dig/ditt lag. Är ni ett lag tar ni först reda på det Exakta lagnamnet och sök på detta i Anmälda deltagare 9 juni eller 10 juni
Är du individuellt anmäld tar du reda på ditt Startnummer  och sök på detta i Anmälda deltagare 9 juni eller 10 juni
Ta med denna information till Nummerlappsutdelningen.

Vad gör vi om en i laget blir sjuk?
Ni behöver inte rapportera till oss att deltagaren inte kommer. Om ni vill byta till annan person kan ni göra ett deltagarbyte. Bytet av deltagare sker antingen via mail till oss Senast 27:e maj eller på plats tävlingsdagen till en kostnad av 100 kr. Ni kan i förväg ladda ner en blankett, skriva ut, fylla i och ta med på tävlingsdagen så sparar ni lite tid. Blanketten hittar ni på vår sida om Tävlingsinformation.

Jag vill göra ett klassbyte/lagkomplettering/byte av lagmedlem, hur gör jag det?
Lagkompletteringar kan göras via mail fram till den 27:e maj.
Efter det datumet kan lagkompletteringar endast göras på evenemangsdagen för 100 kr.

Jag vill byta klass från 10 km till 5 km
Om den start du önskar byta till fortfarande har platser kvar, går det bra att byta. Bytet kostar 100 kr.

Är det en lagtävling man kan vinna?
Nej, ingen totaltid räknas ut för laget.

Kan vi springa olika klasser i laget?
Ja, ni kan mixa hur ni vill: män/kvinnor, 5/10 km, tidtagning/ ingen tidtagning/olika starttider.

Kan jag hämta ut nummerlapparna för flera lag/personer?
Ja, en person kan skickas att hämta flera lag/individuellt anmäld nummerlappar. Tag med Startbevisen för respektive lag/individuellt anmäld till nummerlappsutdelningen.
Har du inte Startbeviset för laget/den anmälde du ska hämta ut åt, ta reda på det Exakta lagnamnet på sidan Anmälda deltagare 9 juni eller 10 juni och ta med detta till Nummerlappsutdelningen.

Jag har tappat bort min nummerlapp, kan jag få en ny?
Har du glömt nummerlappen hemma eller tappat bort den kan den ersättas mot en kostnad på 100 kr. Dessutom måste du kunna visa att du är anmäld till loppet, till exempel med ditt startbevis. Ta även med legitimation. Gå till tältet för Nummerlappsutdelning på tävlingsområdet och prata med personalen på plats.

Jag har tappat bort nummerlappen, får jag starta utan den?
Nej. Vi har funktionärer som släpper in i startfållan.

Hur lång är egentligen sträckan, jag får den inte att stämma med min GPS-klocka?
5 km är mätt till 5,3 km. 10 km sträckan är mätt till 9,9 km.

Vi har ej fått någon faktura per post, när kommer den?
Vi skickar inte fakturorna per post om du anmält dig via nätet och valt faktura. Du skall vid anmälan fått upp fakturan direkt på skärmen för att skriva ut själv. Du ska även vid anmälan fått e-post med bekräftelse och länk till fakturan, detta förutsatt att du uppgett en giltig e-post. Du ger alltså själv vidare er faktura till er ekonomiavdelning.

Får mina barn springa?
Ja, de kan delta i Blodomloppet om de är över 12 år. Barn mellan 1-11 år kan delta på Lilla Blodomloppet 10:e juni.

Får jag ta med mig hund på tävlingen?
Tyvärr får man ej ta med sig hunden ut i tävlingsspåret av säkerhet för hunden. Men den får gärna vara med ut till Djurgårdsbrunn och dess ängsområden där start, mål och picknick är.

Får jag ta med mig barnvagn på tävlingen?
Tyvärr får inte barnvagnar följa med i tävlingsspåret, men gärna på själva tävlingsområdet. Detta är av säkerhetsskäl.

Får man en t-shirt?
Alla deltagare får en Blodomlopps t-shirt som man kan hämta ut innan sin start på arenan på Djurgårdsbrunn under tävlingsdagen.

Kan jag maila in vår anmälan istället för att fylla i den på nätet?
Vi tar ej emot anmälningar via mail eller telefon.

Måste jag fylla i alla uppgifterna vid anmälan?
Ja, alla uppgifter som efterfrågas skall fyllas i. Dessa uppgifter matchas med varje deltagares tidigare/kommande resultat och/eller uppgifter så dessa överensstämmer och så att ett resultat inte matchas till en fel löpare.

Måste man anmäla 5 pers för att få picknickkassen? Om jag har 3 eller 4 nu, måste jag vänta tills laget är fullt?
Alla lag får en picknickkasse, anpassad för 5, oavsett om ni fyllt upp laget helt eller ej.

Vi är tre i ett lag, måste jag betala fullt pris?
Lagavgiften är densamma oavsett om du fyller upp med 3, 4 eller 5 personer. Du tjänar dock på att fylla upp laget helt. Kolla och räkna på 3 individuella anmälningar eventuellt. Ni kan köpa en picknickkasse för 250 kr (anpassad för 5) när ni anmäler er individuellt. Så räkna lite på vad som blir billigast, lag eller tre individuella.

Vi är 6 personer, kan vi bilda ett lag?
Nej, man kan vara max 5 i ett lag. Anmäl 1 lag och 1 individuell. Picknickkassen som laget får är anpassad för 5, så antingen delar ni med er eller köper en extra kasse för 250 kr (anpassad för 5 den också).

Vi är 94 personer som ska delta från jobbet. Finns det nåt annat sätt att anmäla sig på om man är så många?
Vi kan underlätta anmälningshanteringen för företag som tänker anmäla ett större antal deltagare till Blodomloppet Stockholm. Med större antal avser vi fler än 50 deltagare. Kontakta i så fall vårt kansli för vidare information: stockholm@blodomloppet.se

 

 

 

Lokala partners


Grundare

Presentatör

Huvudpartner

Nationell partner