Stockholm 31 oktober 2020

Miljöpolicy

Blodomloppet Stockholm, arrangerat av Lidingöloppets organisation, arbetar för att minska den miljöpåverkan verksamheten ger upphov till.

Många människor springer våra lopp och detta, samt allt kring eventet, påverkar miljön på flera vis. Lidingöloppet älskar terräng och vill bevara vår vackra natur att springa i samt främja god hälsa. Därför är det viktigt att vi på Lidingöloppet tar vårt ansvar för att begränsa och minska miljöpåverkan före, under och efter tävlingen.

  • Vårt miljöarbete skall kännetecknas av förebyggande åtgärder, ständiga förbättringar och ska uppfylla de krav som lagstiftningen och våra intressenter – deltagare, funktionärer, samarbetspartners och allmänheten – ställer på oss.
  • Vi ska försöka att påverka våra anställda, funktionärer, deltagare, leverantörer och samarbetspartners till en högre grad av miljömedvetenhet för att på så sätt kunna minska miljöpåverkan kring loppen.
  • Vi strävar efter att köpa in miljövänliga tjänster och varor framför andra alternativ.*
  • Vi ska använda energi, resurser och transporter effektivt för att minska belastningen på miljön.
  • Vi skall skapa förutsättningar för våra deltagare och besökare att finna miljövänliga alternativ för transport till eventet. Vi skall kontinuerligt se över förändringar i omvärlden som kan skapa nya förutsättningar för miljövänlig transport.

Vad alla kan hjälpa till med:

Vad alla kan hjälpa till med:
Vi hoppas att ni löpare och publik hjälper oss med följande:

  • Cykla, gå eller åk våra gratisbussar från Karlaplans tunnelbana till vårt event.
  • Släng avfall på anvisad plats och sorterar korrekt där det är möjligt.
  • Har du med dig gel, energybar eller liknande i spåret, släng det inte i naturen utan ta med till nästa vätskestation/mål där sopkärl finns.

På eventområdet kommer det att finnas 2 större sorteringsstationer där ni kan sortera följande saker från era picknickpåsar eller medhavda matsäck:
– Pant (t.ex. Ramlösaburkar)
– Glas (t.ex. medhavda flaskor)
– Metall (t.ex. mjukosttuben om den är tömd, medhavda engångsgrillar som är kalla och tömda på kol)
– Kompost (t.ex. tomater, bananskal, bröd, bullar, kalkonskivor, potatissallad )
– Plast (t.ex. emballage från tomater, bullpåsar, rena matförpackningar, engångsbestick)
– Brännbart (t.ex. tetrapack, kladdiga potatissalladsburkar/bregottpaket/leverpastejsburkar , papper, muggar, engångstallrikar, servetter, russinpaket)
Sök upp våra bemannade sorteringsstationer om du vill göra det där extra för vår miljö! Det kommer även finnas kärl för brännbart utspritt på området.
Har du matförpackningar kvar från picknickkassen som du inte öppnat? Lämna gärna in dessa obrutna förpackningar tillbaka vid platsen ni hämtade kassen, så ser vi till att det kommer till nytta på annat håll. Alternativt ta med er era rester hem för att minska mat-svinnet.

Tack på förhand för att ni hjälper till!

* Då Blodomloppet Stockholm till stora delar styrs centralt av Blodomloppets huvudorganisation kan vi inte alltid välja fritt de leverantörer vi önskar (t.ex. lokal producent). Vi strävar dock för att Blodomloppet centralt skall införa en miljöpolicy och därmed kunna påverka val av varor och tjänster i högre grad i framtiden. T.ex. gällande medaljer, tröjor, trycksaker som görs centralt/gemensamt.

Lokala partners


Grundare

Huvudsponsorer

Nationell sponsor