Stockholm

Bli blodgivare

Bli blodgivare – Välkommen till Blodcentralen

Blodomloppet är en manifestation för den livsviktiga blodgivningen. Varje dag finns det någon som behöver få blod för att överleva. Det kan vara någon du känner eller du själv. Blod är en färskvara som bara håller i sex veckor, därför behöver blodlagren ständigt fyllas på.

Att bli blodgivare är varken svårt eller tar speciellt mycket tid. De flesta mellan 18 och 60 år som är friska och väger minst 50 kilo kan bli blodgivare. Du som vill bli blodgivare kan anmäla dig på flera sätt, bland annat direkt på www.geblod.nu eller hos din blodcentral. Vi finns även på plats på Blodomloppet Stockholm om du vill prata med oss.

Vid en stor olycka eller vid blodkrävande operationer kan blodlagret försämras på bara några timmar. Blod kan inte framställas på konstgjord väg. Det kan bara ges från människa till människa.

I Stockholms län är bara 3 av 100 vuxna personer blodgivare men alla 100 förväntar sig att det finns blod om och när det behövs. Vi måste bli fler som delar på ansvaret för att kunna täcka behovet av blod inom sjukvården i länet.

Välkommen till närmaste blodcentral eller blodbuss. Geblod.nu!

Är du redan blodgivare? Toppen – du gör en viktig insats för andra!
Om du uppger att du är blodgivare vid anmälan får du 40 kr rabatt på startavgiften samt en blodgivargåva.

Gå till Blodcentralens tält på målområdet och visa upp din nummerlapp så får du din Blodgivargåva på plats.

 

 

Lokala partners


Grundare

Presentatör

Huvudpartner

Nationell partner