Linköping 28 maj 2020

Hitta till loppet – Trafikinfo

Blodomloppet i Linköping har start och mål på Stångebro sportfältet. Närmaste gatuadress är Gumpekullavägen 1. Saab Arena ligger i direkt anslutning till tävlingsområdet, och där finns mycket av servicen i samband med tävlingen (omklädning, nummerlappar mm).

Här under finns info om trafikstörningar och parkeringsmöjligheter.

Trafikinfo

Nedanstående info baseras på 2019 års arrangemang och kan behöva justeras.

Blodomloppet påverkar trafiken kl 17.30 – 20.30 torsdag 28 maj med tre större gatuavstängningar och ett antal mindre störningar. Även kollektivtrafiken påverkas med omledningar under samma tidsperiod.

Avstängda större gator

Trafikomledning

1.       Drottninggatan är avstängd mellan Djurgårdsgatan och S:t Larsgatan kl 18.30 – 20.30. Genomfartstrafik hänvisas att köra Lasarettsgatan.

2.       Hamngatan är avstängd mellan Järnvägsgatan och Drottninggatan kl 18.30 – 20.30. Genomfartstrafik hänvisas att köra via Tullbron/Drottningtorget. Utfart söderut från Nygatan/P-Druvan kommer att vara möjlig under hela avstängningen.

3.       Södra Stånggatan är avstängd mellan Södra Oskarsgatan och Hamngatan kl 17.30 – 20.30. Genomfartstrafik hänvisas att köra Järnvägsgatan eller Gumpekullavägen. P-Guldmyntet och parkeringen under Tullbron kommer ej kunna lämnas under perioden.

Områdesgator

Längs bansträckningen kommer det råda begränsad framkomlighet under tävlingen. Det gäller bland annat dessa områden och gator:

Tannefors: Arbetaregatan
Hejdegården: Risbrinksgatan och Valhallagatan mer info [pdf ]
Ramshäll: Bergdalsgatan mer info [pdf]
Rosengatan, Bäckgatan och Stigbergsgatan mer info[pdf]
Innerstaden: Göran Dyks gata, Torkelbergsgatan, Klostergatan, Storgatan mer info [pdf]

Flaggvakter kommer i möjligaste mån hjälpa trafikanter att komma fram, men räkna med väntetid.

Östgötatrafiken

Under tiden 18.30 – 20.30 går tätortstrafik som vanligtvis passerar Trädgårdstorget istället via Tullbron/Drottningbron och trafikerar hpl Köpmansgränd istället för Trädgårdstorget. Hpl Kungsgatan trafikeras inte av dessa linjer.

Tätortstrafik som går via Stora Torget går som vanligt.

Landsortstrafiken som normalt går på Hamngatan kör istället via Tullbron/Drottningbron, men alla hållplatslägen trafikeras som vanligt.

Parkering

Vi rekommenderar de som har möjlighet att gå, cykla eller åka kollektivt då antalet parkeringsplatser är begränsade. Vi väntar ca 13 000 besökare till Stångebrofältet och vi har ca 1 200 parkeringsplatser för personbilar tillgängliga vid Linköping Arena, Saab Arena och Anders Ljungstedts gymnasium.

Om du cyklar har vi två större bemannade cykelparkeringar:
* Nykvarnsparken intill Gumpekullabrons västra brofäste
* Direkt norr om Tullbron i stångebroområdets södra ände

Linköpings Resecentrum ligger endast några hundra meter bort.

Lokala partners


Grundare

Huvudsponsorer

Nationell sponsor