Linköping 27 augusti 2020

Arena och bansträckning

Blodomloppets start- och målområde är Stångebro sportfält intill Saab Arena i centrala Linköping.

Klicka på skissen för en större version.

Bansträckning 2019

Mindre justeringar kommer att ske inför 2020.

Klicka på kartan för en större version.

Nyheterna 2019 beror främst på anpassningar kring bygget vid gamla brandstationen. Tidtagningsklasserna kommer att få springa igenom lastfickorna längs Nya Tanneforsvägen.

Fjolårets provisoriska bro för promenadklassen är kvar men flyttas närmare starten (strax norr om Tullbron). Starttiderna är lagda på sådant vis att de flesta promenaddeltagare kan korsa tidtagningsklassernas bana utan att använda bron.

Promenadbanan har ändrats då Nykvarnsbron är avstängd. Istället går den via Kallerstadsleden och en tillfälligt öppnad passage genom Tekniska verkens stängsel.

Länk till mer detaljerad banskiss på Google Maps.

Här under finns den ungefärliga bansträckningen beskriven i text samt höjdprofiler på banorna.

Lilla Blodomloppet (utan tidtagning)

Start i södra änden av Stångebrofältet (samma startlinje som de övriga banorna). Bansträckning längs cykelbanor och till mindre del på gräs på Stångebrofältet, och målgång bredvid kullen i närheten av Gumpekullabron (samma mållinje som de övriga banorna). Banan är ca 600 m lång.

Höjdprofil (klicka på diagrammet för en större version

Lilla Blodomloppet (med tidtagning)

Start i södra änden av Stångebrofältet. Bansträckning längs östra Stångåpromenaden till Stångebro, därefter västra Stångåpromenaden till Gumpekullabron och mål. Banan är kontrollmätt av SFIF Förbundsbanmätare Per Lindh i maj 2019 och är 1 626 m lång.

Höjdprofil (klicka på diagrammet för en större version)

 

Promenad 5 km

Start i södra änden av Stångebrofältet. Bansträckning på gräs längs östra Stångåpromenaden till strax norr om Tullbron. Därefter provisorisk bro med trappsteg både upp och ner. Det går också att passera i plan då det är luckor mellan tidtagningslöparna. Fortsättning på östra Stångåpromenaden till Färjebron, därefter västra Stångåpromenaden till Kallerstadsleden. Från Kallerstadsleden en brant ramp ner till Tekniska verkens tomt. Därefter avslutning via östra Stångåpromenaden till målet i närheten av Gumpekullabron på Stångebrofältet. Banan är ca 5,2 km lång.

Vattenkontroll kommer finnas efter ca 2,3 km promenad strax innan man passerar Tinnerbäckens utlopp i Stångån.

Höjdprofil (klicka på diagrammet för en större version)

 

5 km tidtagning

Start i södra änden av Stångebrofältet. Bansträckning via Drottningbron-Hamngatan-Strandgatan-Ådalaparken-Skepparegatan-Snickaregatan-Mörnersgatan-Repslagaregatan-Torkelbergsgatan-S:t Larsbron-Klostergatan-Trädgårdstorget-Storgatan-Södra Stånggatan-Gumpekullabron. 5 km tidtagning går gemensamt med 10 km från cykelbron över Mahoniadalen (efter ca 2,7 km löpning). Mål i närheten av Gumpekullabron på Stångebrofältet. Banan är kontrollmätt av SFIF Förbundsbanmätare Per Lindh i maj 2019, längd 5 000 m.

Mellantid kommer att noteras efter 2,23 km löpning (på Torkelbergsgatan strax innan S:t Larsgatan).

Vattenkontroll kommer finnas efter ca 2,8 km löpning där man springer under Lasarettsgatan.

Höjdprofil (klicka på diagrammet för en större version

 

10 km tidtagning

Start i södra änden av Stångebrofältet. Bansträckning under Drottningbron, genom Tannefors till SAAB-rondellen, över Råberga bro, genom Hejdegården, under Brokindsleden till Lasarettsgatan, genom Ramshäll, över Tinnerbäcken vid Ramstorps servicehus, längs Tinnerbäcken till cykelbron över Mahoniadalen. Därefter Klostergatan-Trädgårdstorget-Storgatan-Södra Stånggatan-Gumpekullabron. 10 km går gemensamt med 5 km tidtagning från cykelbron över Mahoniadalen (efter ca 7,7 km löpning). Mål i närheten av Gumpekullabron på Stångebrofältet. Banan är kontrollmätt av SFIF Förbundsbanmätare Per Lindh i maj 2019, längd 10 000 m.

Mellantid kommer att noteras efter 6,08 km löpning (strax innan bron över Tinnerbäcken).

Vattenkontroller kommer finnas efter ca 3,9 km löpning i Hejdegården, samt efter ca 7,8 km löpning där man springer under Lasarettsgatan.

Höjdprofil (klicka på diagrammet för en större version)

 

Lokala partners


Grundare

Huvudsponsorer

Nationell sponsor