Bana

Blodomloppet i Uppsala

Banorna är kontrollmätta av förbundsbanmätarna Per Måwe och Johan Lindeberg.

10km-banan är 10 000 m.

5km-banan är 4 901 m.

Banskisser i PDF-format (med reservation för mindre ändringar):

Banan utgår från Studenternas IP. Korta banan är 5 km och den långa banan (med dragning över åsen) är 10 km (båda banorna är kontrollmätta). Starten sker på parkeringen mellan Studenternas och minigolfbanan. Båda banorna går sedan söderut under bron för Kungsängsleden. Därefter förbi Lundellska skolan och svagt uppför genom Ulleråkersområdet där de viker av mot Fyrisån.

Femkilometersbanan svänger där vänster och följer cykelvägen längs Fyrisån till Studenternas IP, som rundas, och ingången till arenan sker genom grinden vid korsningen Ulleråkersvägen/Sjukhusvägen. Målgången sker inne på arenans upplopp utmed huvudläktaren.

Tiokilometersslingan svänger istället höger på cykelvägen längs Fyrisån och går söderut för att runda en del av Ultuna. Tillbakavägen går över åsen via Ulleråker, parallellt med Dag Hammarskjölds väg genom Kronparken, Polacksbacken och därefter upp över åsen via Sten Sture-monumentet. Sista biten in mot Studenternas IP är brant nerför och slutar med en tvär sväng över Ulleråkersvägen. Ingången till arenan och målgången är som för 5 km-slingan.

Efter målgång serveras vatten, saft och bananer.

Huvudpartners

Partners

Leverantörer

Lokala partners