Nummerlappsutdelning

Nummerlapparna hämtas på Team Sportia, Bruksvägen 6, Ersboda.

• Lördag   20 maj kl. 10.00 – 16.30
• Söndag  21 maj kl. 12.00 – 16.30
• Måndag  22 maj kl. 10.00 – 18.30

På arrangemangsdagen, tisdag 23 maj,  hämtas  nummerlapparna
mellan kl. 12.00  och 18.00 på arenan.

För att hämta ut nummerlapparna behöver vi veta lagnamn och/eller
namn på individuella deltagare. Tag gärna med orderid (finns på
bekräftelsen). En person kan hämta ut nummerlappar åt övriga
lagmedlemmar.

Huvudpartners

Partners

Leverantörer

Lokala partners