Umeå 22 Maj

Miljöpolicy

Miljöpolicy Blodomloppet Umeå

Korpen Umeå som arrangerar Blodomloppet Umeå arbetar för att minska den miljöpåverkan
som arrangemanget ger upphov till. Det är många människor som springer och promenerar i
Blodomloppet Umeå. Detta och allt runt omkring arrangemanget påverkar miljön på olika sätt. Korpen Umeå vill bevara vår vackra natur samt främja god hälsa. Därför är det viktigt att vi som arrangör tar vårt ansvar för att begränsa och minska miljöpåverkan både före, under och efter arrangemanget.

Blodomloppet Umeå

 • bedriver verksamhet där möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv
 • har nära samspel med deltagare, sponsorer och övriga intressenter i miljöfrågor
 • efterlever lagar och förordningar i all verksamhet och verkar för en positiv utveckling
  på detta område
 • strävar efter att minska och förebygga föroreningar i alla delar av verksamheten
 • bedriver ett miljöarbete som leder till ständiga förbättringar
 • tar tillvara deltagarnas engagemang och medvetenhet

Vad alla kan hjälpa till med:

 • cykla, gå eller åka kollektivt till vårt arrangemang
 • slänga avfall på anvisad plats och sortera korrekt
 • hålla spåret rent från skräp. Sopkärl finns vid varje
  vätskestation.

På arrangemangsområdet kommer det att finnas större sorteringsstationer för:

 • Pant (t.ex. burkar)
 • Glas/metall (flaskor, tuber o. dyl.)
 • Kompost (t.ex. tomater, bananskal, bröd, kalkonskivor, potatissallad)
 • Plast (t.ex. emballage från tomater, bullpåsar, engångsbestick)
 • Brännbart (t.ex. tetrapack, kladdiga potatissalladsburkar/övriga burkar/
  paket, papper, muggar, engångstallrikar, servetter o. dyl.)
 • Övrigt (glas/metall flaskor, tuber o. dyl.)

Det kommer även att finnas kärl för brännbart och PET utspritt på området. Har du förpackningar kvar från picknickkassen som du inte öppnat? Lämna gärna in dessa obrutna förpackningar tillbaka vid platsen där kassen hämtades, så ser vi till att det kommer till nytta på annat håll.

Tack för att du bidrar till en bättre miljö!

Miljömärkt Event Diplom 2017 Blodomloppet Umeå

Lokala partners


Grundare

Huvudpartner

 

 

 

 

 

Partner

 

Leverantör