Umeå 21 Maj

Lokal kontakt

Blodomloppet Umeå
Tel. 090 – 77 80 85
E-post: umea@blodomloppet.se

Styrgruppen Blodomloppet Umeå

Ordförande 
Linda Burén
linda.buren@korpenumea.se

Tävlingsledare
Kim Boberg 
kim.boberg@korpenumea.se

Blodcentralen
Anne Marie Österdahl
AnneMarie.Osterdahl@vll.se

Övriga funktioner
Freddie Nordgren

Harriet Söderlund

Henrik Burman

Kennet Bergqvist

Malin Lindgren

Ulrika Arnö

Valter Carlsson

Dropbox styrgruppen

Lokala partners


Grundare

Huvudsponsorer

Nationell sponsor

Leverantör