Stockholm 13 Jun - 14 Jun

Registrering av löparuppgifter

Information angående registrering av löparuppgifter i Blodomloppet.

Genom anmälan godtar du att ditt namn registreras och offentliggörs och publiceras i start- och resultatlistor, bland annat på internet. Blodomloppet/Lidingöloppet samarbetspartners har i vissa fall möjlighet att disponera Blodomloppets adressregister via Blodomloppet/Lidingöloppet.

Bilder som tas under våra arrangemang kan komma att användas i annonser och nyhetsartiklar för Blodomloppet samt på vår hemsida.

Den deltagare i Blodomloppet som inte godkänner detta förfarande ombedes kontakta oss på telefon 08-765 26 15 eller e-post info@lidingoloppet.se.

Blodomloppet/Lidingöloppet följer Datainspektionens regler när det gäller hantering av personregister. Läs mer här om hanteringen

Anmälan till Blodomloppet är bindande. Anmälningsavgiften skall betalas in inom angiven tid.

Blodomloppet/Lidingöloppet hänvisar till Distansköplagen: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Distans–och-hemforsaljningsla_sfs-2005-59/

3 § Bestämmelserna om informationsskyldighet i 7 § och om ångerrätt i 9-16 §§ gäller inte distansavtal där näringsidkaren på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod skall tillhandahålla

1. inkvartering,
2. transport,
3. servering, catering eller någon annan liknande tjänst, eller

4. kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet.

Vem kontaktar jag?
Har något gått fel så kontaktar du Blodomloppet på:
Tel: 08-765 26 15
Epost: stockholm@blodomloppet.se eller info@lidingoloppet.se.

 

Lokala partners


Grundare

Huvudsponsorer

Nationell sponsor & leverantörer