Örebro 23 Aug

Hitta till loppet

Här hittar du en karta som markerar platsen för Blodomloppet i Örebro och vårt arrangemangsområde som ligger på Trängen IP.
Då det är mycket trångt och parkeringsytorna är begränsade ber vi alla deltagare som har möjlighet att åka kollektivt, cykla eller ta sig till fots till Trängen.

Lokala partners


Grundare

Huvudpartner

 

 

 

 

 

Partner

 

Leverantör