Malmö 15 Maj

Ambassadörer

2017 års ambassadörer var

Henrik Olsson

26-årige Henrik Olsson från Eslöv har fått drygt 1 100 transfusioner sedan han var nio veckor gammal.

Henrik är född med en blodsjukdom som ingår i en grupp som kallas för Sideroblast Anemi men han var troligtvis den enda i världen som har haft den här varianten. Sjukdomen gjorde att hans blodkroppar blev fulla av järn och kunde inte fungera som de skulle.

När Henrik var nio veckor gammal fick han den första blodtransfusionen. Varannan till var tredje vecka har Henrik fått tre påsar blod, vilket tagit ungefär 4-5 timmar. Utan alla dessa blodtransfusioner skulle Henrik aldrig ha blivit mer än 9 veckor, idag är han 26 år.

– I februari 2016 genomgick jag en benmärgstransplantation. Transplantationen gör att jag inte behöver fler blodtransfusioner. Nu mår jag utmärkt och har aldrig känt mig så här bra. Men det finns många andra människor som är i stort behov av att fler blir blodgivare, säger Henrik Olsson.

Jag skulle inte levt utan alla blodtransfusioner jag fått och jag är djupt tacksam till alla som är blodgivare och därigenom räddat mitt liv. Samtidigt vill jag uppmana alla människor att ge blod, det tar inte mer än 20-30 minuter 3-4 gånger per år, fortsätter Henrik.

Du kan träffa Henrik på Malmös Blodomlopp den 16 maj, han berättar gärna mer om hur det känns att få blod. Kanske är det just ditt blod som räddat hans liv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kävlinge kommun

 

 

Kävling kommun är en återkommande deltagare och har under flera år deltagit med över 250 anställda i Blodomloppet vilket vi ser som ett gott föredöme och därför som en given ambassadör. Deras engagemang har gjort oss nyfikna på varför just de som kommun deltar i Blodomloppet av alla lopp samt hur de arbetar med olika frågor inom kommunen.

Kävlinge är en attraktiv boendekommun mitt i Öresundsregionen med drygt 30 000 invånare och knappt 2000 anställda.  Den viktigaste resursen i Kävlinge kommun är medarbetarna som dagligen på olika sätt ger service till medborgarna. Arbetsmiljön i kommunen präglas av den gemensamma värdegrunden öppenhet, engagemang och utveckling.

”Vi fokuserar på att hela tiden bli bättre, ett kvitto på det är utmärkelsen Sveriges Kvalitets Kommun 2015-2017” säger Monika Dora som arbetar som hälsoutvecklare i komunnen

Kommunen arbetar med ständiga förbättringar och strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare på olika sätt för att medarbetare ska känna sig stolta över sitt arbete, är nöjda med sin arbetssituation och att man trivs på arbetet.  Att arbeta med både arbetsmiljö och hälsa är en självklarhet. Vi har ett starkt hälsofokus i kommunen och arbetar med hälsosatsningar på olika sätt. Att erbjuda våra medarbetare att delta i Blodomloppet ser vi som en viktig del i detta. Att skapa förutsättningar för en god hälsa för att orka med livets alla delar. Både arbete- och privatliv. Men också att samtidigt främja gemenskap i arbetslagen och att göra något tillsammans utanför arbetet.

Vi har valt Blodomloppet för att nästan alla kan delta. Antingen genom att promenera tillsammans eller springa. Det finns något för de flesta helt enkelt. Och att tillsammans avsluta med picknick är ett väldigt trevligt avslut på evenemanget.

Och att dessutom kunna förena detta med att kunna bidra för ett gott ändamål ser vi som viktigt. Viktigt att information om detta sprids då det faktiskt kan rädda liv och kan drabba vem som helst.

Detta är ett utmärkt sätt att göra gott för andra, samtidigt som du tränar och mår bättre själv!

Läs gärna mer om kommunen på deras hemsida: Kavlinge.se

Monika Dora, Hälsoutvecklare i Kävlinge kommun

 

 

 

 

 

 

 

Lokala partners


Grundare

Huvudsponsorer

Nationell sponsor & leverantörer