Linköping 28 maj 2020

Miljömärkt event

Blodomloppet i Linköping är sedan 2018 ett Miljömärkt event enligt Håll Sverige Rents kriterier. Detta innebär att vi arbetar för att minimera vår miljöpåverkan och med ständig förbättring på det området.

Konkret innebär arbetet bland annat följande:

  • Rekommendera våra deltagare att välja gång, cykel eller kollektiva transportmedel för att ta sig till och från tävlingen.
  • Bemannade cykelparkeringar.
  • Avfallssortering för återvinning och återanvändning, t ex kommer vi erbjuda insamling av säkerhetsnålar.
  • Minimera mängden trycksaker och i första hand välja digitala marknadsföringskanaler.
  • Underlätta för våra deltagare att ta med överblivna produkter från picknicken genom att den packas i en flergångskasse som är enkel att bära hem.
  • Mat till funktionärerna är lokalproducerad med i stor utsträckning svenska råvaror.

Lokala partners


Grundare

Huvudsponsorer

Nationell sponsor