Linköping 23 maj

Arena och bansträckning

Blodomloppets start- och målområde är Stångebro sportfält intill Saab Arena i centrala Linköping.

Klicka på skissen för en större version.

Bansträckning 2018

Nedanstående gällde 2018. Bansträckningen för 2019 presenteras senare under våren. Ändringar på grund av renoveringsarbeten kommer att ske.

Klicka på kartan för en större version.

Den stora nyheten för bansträckningen 2018 är att vi planerar att bygga en provisorisk bro utanför Scandic City där promenadbanan får korsa tidtagningsbanorna. Direkt efter start kommer promenadbanan att gå på gräs medan tidtagningsbanorna använder hela cykelbanans bredd.

Två större renoveringsarbeten har påverkat årets bansträckning:
1. Fjärrvärmearbeten vid Drottningbron innebär att banan för 5 km tidtagning fått en ny sträckning över Drottningbron och längs Hamngatan söderut.
2. Kajrenovering längs Stångåns västra strand innebär att Södra Stånggatan är avsmalnad. Passagen under Gumpekullabron som normalt är stängd under renoveringen kommer öppnas denna kväll.

Länk till mer detaljerad banskiss på Google Maps.

Här under finns den ungefärliga bansträckningen beskriven i text samt höjdprofiler på banorna.

Lilla Blodomloppet (utan tidtagning)

Start i södra änden av Stångebrofältet (samma startlinje som de övriga banorna). Bansträckning längs cykelbanor och till mindre del på gräs på Stångebrofältet, och målgång bredvid kullen i närheten av Gumpekullabron (samma mållinje som de övriga banorna). Banan är ca 600 m lång.

Lilla Blodomloppet (med tidtagning)

Start i södra änden av Stångebrofältet. Bansträckning längs östra Stångåpromenaden till Stångebro, därefter västra Stångåpromenaden till Gumpekullabron och mål. Banan är kontrollmätt av SFIF Förbundsbanmätare Per Lindh i maj 2018 och är 1 622 m lång.

Höjdprofil (klicka på diagrammet för en större version)

Promenad 5 km

Start i södra änden av Stångebrofältet. Bansträckning längs östra Stångåpromenaden till Scandic City som rundas på östra sidan. Därefter provisorisk bro med trappsteg både upp och ner utanför hotellet. De som har svårt med trapporna kan vänta tills det blir luckor mellan tidtagningslöparna. Fortsättning på östra Stångåpromenaden till Färjebron, därefter västra Stångåpromenaden till Nykvarnsslussen. Avslutning via östra Stångåpromenaden till målet i närheten av Gumpekullabron på Stångebrofältet. Banan är ca 5,0 km lång (ej kontrollmätt, men ändå mycket nära 5,0 km).

Vattenkontroll kommer finnas efter ca 2,3 km promenad strax innan man passerar Tinnerbäckens utlopp i Stångån.

Höjdprofil (klicka på diagrammet för en större version)

5 km tidtagning

Start i södra änden av Stångebrofältet. Bansträckning via Drottningbron-Hamngatan-Gripgatan-Snickaregatan-Torkelbergsgatan-S:t Larsbron-Klostergatan-Trädgårdstorget-Storgatan-Södra Stånggatan-Gumpekullabron. 5 km tidtagning går gemensamt med 10 km från cykelbron över Mahoniadalen (efter ca 2,7 km löpning). Mål i närheten av Gumpekullabron på Stångebrofältet. Banan är kontrollmätt av SFIF Förbundsbanmätare Per Lindh i maj 2018, längd 5 000 m.

Mellantid kommer att noteras efter 2,23 km löpning (på Torkelbergsgatan strax innan S:t Larsgatan).

Vattenkontroll kommer finnas efter ca 2,8 km löpning där man springer under Lasarettsgatan.

Höjdprofil (klicka på diagrammet för en större version)

10 km tidtagning

Start i södra änden av Stångebrofältet. Bansträckning under Drottningbron, genom Tannefors till SAAB-rondellen, över Råberga bro, genom Hejdegården, under Brokindsleden till Lasarettsgatan, genom Ramshäll, över Tinnerbäcken vid Ramstorps servicehus, längs Tinnerbäcken till cykelbron över Mahoniadalen. Därefter Klostergatan-Trädgårdstorget-Storgatan-Södra Stånggatan-Gumpekullabron. 10 km går gemensamt med 5 km tidtagning från cykelbron över Mahoniadalen (efter ca 7,7 km löpning). Mål i närheten av Gumpekullabron på Stångebrofältet. Banan är kontrollmätt av SFIF Förbundsbanmätare Per Lindh i maj 2018, längd 10 000 m.

Mellantid kommer att noteras efter 6,22 km löpning (strax innan bron över Tinnerbäcken).

Vattenkontroller kommer finnas efter ca 4,1 km löpning i Hejdegården, samt efter ca 7,8 km löpning där man springer under Lasarettsgatan.

Höjdprofil (klicka på diagrammet för en större version)

Lokala partners


Grundare

Huvudsponsorer

Nationell sponsor