Hitta till loppet – Trafikinfo

Blodomloppet i Linköping har start och mål på Stångebro sportfältet. Närmaste gatuadress är Gumpekullavägen 1. Saab Arena ligger i direkt anslutning till tävlingsområdet, och där finns mycket av servicen i samband med tävlingen (omklädning, nummerlappar mm).

Här under finns info om trafikstörningar och parkeringsmöjligheter

Trafikinfo

Blodomloppet påverkar trafiken kl 18.30 – 20.30 torsdag 1 juni med tre större gatuavstängningar och ett antal mindre störningar. Även kollektivtrafiken påverkas med omledningar under samma tidsperiod.

Avstängda större gator

Trafikomledning

1.       Drottninggatan är avstängd mellan Djurgårdsgatan och S:t Larsgatan. Genomfartstrafik hänvisas att köra Lasarettsgatan.

2.       Hamngatan är avstängd mellan Järnvägsgatan och Drottninggatan. Genomfartstrafik hänvisas att köra via Tullbron/Drottningtorget. Utfart söderut från Nygatan/P-Druvan kommer att vara möjlig under hela avstängningen.

3.       Södra Stånggatan är avstängd mellan Södra Oskarsgatan och Hamngatan. Genomfartstrafik hänvisas att köra Järnvägsgatan eller Gumpekullavägen. Utfart söderut från P-Guldmyntet kommer att vara möjlig under hela avstängningen.

Områdesgator

Längs bansträckningen kommer det råda begränsad framkomlighet under tävlingen. Det gäller bland annat dessa områden och gator:

Tannefors: Arbetaregatan
Hejdegården: Risbrinksgatan och Valhallagatan
Ramshäll: Bergdalsgatan, Rosengatan, Bäckgatan och Stigbergsgatan
Innerstaden: Göran Dyks gata, Strandgatan, Torkelbergsgatan, Klostergatan, Storgatan

Närmare arrangemanget kommer detaljer att finnas här.

Östgötatrafiken

Tätortstrafik som vanligtvis passerar Trädgårdstorget kommer att gå via Tullbron/Drottningbron och trafikerar hpl Köpmansgränd istället för Trädgårdstorget. Hpl Kungsgatan trafikeras inte av dessa linjer.

Tätortstrafik som går via Stora Torget går som vanligt.

Landsortstrafiken som normalt går på Hamngatan kör istället via Tullbron/Drottningbron, men alla hållplatslägen trafikeras som vanligt.

 

Parkering

 

Detaljer om (bil)parkeringsregler kommer att presenteras innan arrangemanget.

Vi rekommenderar de som har möjlighet att gå, cykla eller åka kollektivt då parkeringsplatserna inte räcker till alla 13 000 deltagare och publik därtill! Vi har två större cykelparkeringar, den ena i Nykvarnsparken intill Gumpekullabrons västra brofäste, den andra utanför Saab Arena. Det är endast några hundra meter till Linköpings Resecentrum.

Huvudpartners

Partners

Leverantörer

Lokala partners

Samarbetspartner

Samarbetspartner

Samarbetspartner

Samarbetspartner

Samarbetspartner

Samarbetspartner

Samarbetspartner