Linköping 31 Maj

Hitta till loppet – Trafikinfo

Blodomloppet i Linköping har start och mål på Stångebro sportfältet. Närmaste gatuadress är Gumpekullavägen 1. Saab Arena ligger i direkt anslutning till tävlingsområdet, och där finns mycket av servicen i samband med tävlingen (omklädning, nummerlappar mm).

Här under finns info om trafikstörningar och parkeringsmöjligheter.

Trafikinfo

Nedanstående gäller 2017 års arrangemang som var 1 juni. Uppdatering inför nästa arrangemang 31 maj 2018 kommer att ske.

Blodomloppet påverkar trafiken kl 18.30 – 20.30 torsdag 1 juni med tre större gatuavstängningar och ett antal mindre störningar. Även kollektivtrafiken påverkas med omledningar under samma tidsperiod.

Avstängda större gator

Trafikomledning

1.       Drottninggatan är avstängd mellan Djurgårdsgatan och S:t Larsgatan. Genomfartstrafik hänvisas att köra Lasarettsgatan.

2.       Hamngatan är avstängd mellan Järnvägsgatan och Drottninggatan. Genomfartstrafik hänvisas att köra via Tullbron/Drottningtorget. Utfart söderut från Nygatan/P-Druvan kommer att vara möjlig under hela avstängningen.

3.       Södra Stånggatan är avstängd mellan Södra Oskarsgatan och Hamngatan. Genomfartstrafik hänvisas att köra Järnvägsgatan eller Gumpekullavägen. Utfart söderut från P-Guldmyntet kommer att vara möjlig under hela avstängningen.

Områdesgator

Längs bansträckningen kommer det råda begränsad framkomlighet under tävlingen. Det gäller bland annat dessa områden och gator:

Tannefors: Arbetaregatan
Hejdegården: Risbrinksgatan och Valhallagatan  mer info [pdf ]
Ramshäll: Bergdalsgatan mer info [pdf]
Rosengatan, Bäckgatan och Stigbergsgatan mer info[pdf]
Innerstaden: Göran Dyks gata, Strandgatan, Torkelbergsgatan, Klostergatan, Storgatan mer info [pdf]

Flaggvakter kommer i möjligaste mån hjälpa trafikanter att komma fram, men räkna med väntetid.

Östgötatrafiken

Tätortstrafik som vanligtvis passerar Trädgårdstorget kommer att gå via Tullbron/Drottningbron och trafikerar hpl Köpmansgränd istället för Trädgårdstorget. Hpl Kungsgatan trafikeras inte av dessa linjer.

Tätortstrafik som går via Stora Torget går som vanligt.

Landsortstrafiken som normalt går på Hamngatan kör istället via Tullbron/Drottningbron, men alla hållplatslägen trafikeras som vanligt.

Parkering

Vi rekommenderar de som har möjlighet att gå, cykla eller åka kollektivt då antalet parkeringsplatser är begränsade. Vi väntar minst 15 000 besökare till Stångebrofältet och vi har ca 1 500 parkeringsplatser för personbilar tillgängliga.

Om du cyklar har vi två större cykelparkeringar, den ena i Nykvarnsparken intill Gumpekullabrons västra brofäste, den andra utanför Saab Arena.

Linköpings Resecentrum ligger endast några hundra meter bort.

Lokala partners


Grundare

Huvudsponsorer

Nationell sponsor & leverantörer