Arena och bansträckning

Blodomloppets start- och målområde är Stångebro sportfält intill Saab Arena i centrala Linköping.

Klicka på skissen för en större version.

Bansträckning 2017

Klicka på kartan för en större version.

Ett par större ändringar har gjorts för tidtagningsklasserna jämfört 2016 års bansträckning. De mest trånga partierna i centrum är borttagna vilket kortar banan ca 240 m och istället har motsvarande förlängning gjorts vid Sporthallen/Simhallen för 5 km och vid Råberga Bro för 10 km. På grund av byggnation på gamla brandstationstomten går 5 km och 10 km ihop nästan fram till Drottningbron.

En nyhet för året är att Lilla Blodomloppet erbjuder två distanser, 600 m och 1,6 km.

Här under finns den ungefärliga bansträckningen beskriven i text.

Lilla Blodomloppet (utan tidtagning)

Start i södra änden av Stångebrofältet (samma startlinje som de övriga banorna). Bansträckning längs cykelbanor och till mindre del på gräs på Stångebrofältet, och målgång bredvid kullen i närheten av Gumpekullabron (samma mållinje som de övriga banorna). Banan är ca 600 m lång.

Lilla Blodomloppet (med tidtagning)

Start i södra änden av Stångebrofältet. Bansträckning längs östra Stångåpromenaden till Stångebro, därefter västra Stångåpromenaden till Gumpekullabron och mål. Banan är kontrollmätt av SFIF Förbundsbanmätare, längd 1 627 m.

Promenad 5 km

Start i södra änden av Stångebrofältet. Bansträckning längs östra Stångåpromenaden till Färjebron, därefter västra Stångåpromenaden till Nykvarnsslussen. Avslutning via östra Stångåpromenaden till målet i närheten av Gumpekullabron på Stångebrofältet. Banan är ca 5,0 km lång (ej kontrollmätt, men ändå mycket nära 5,0 km).

Vattenkontroll kommer finnas efter ca 2,3 km promenad strax innan man passerar Tinnerbäckens utlopp i Stångån.

Höjdprofil (klicka på diagrammet för en större version)
Baserat på data i Google Earth, det kan finnas felaktigheter.
höjdprofil promenad

5 km tidtagning

Start i södra änden av Stångebrofältet. Bansträckning via Drottningbron-Hamngatan-Strandgatan-Gripgatan-Snickaregatan-Torkelbergsgatan-S:t Larsbron-Klostergatan-Trädgårdstorget-Storgatan-Södra Stånggatan-Gumpekullabron. 5 km tidtagning går gemensamt med 10 km från cykelbron över Mahoniadalen (efter ca 2,7 km löpning). Mål i närheten av Gumpekullabron på Stångebrofältet. Banan är kontrollmätt av SFIF Förbundsbanmätare, längd 5 000 m.

Vattenkontroll kommer finnas efter ca 2,8 km löpning där man springer under Lasarettsgatan.

Höjdprofil (klicka på diagrammet för en större version)
Baserat på data i Google Earth, det kan finnas felaktigheter. Ej uppdaterad med 2017 års förändringar.
höjdprofil 5 km

10 km tidtagning

Start i södra änden av Stångebrofältet. Bansträckning under Drottningbron, genom Tannefors till SAAB-rondellen, över Råberga bro, genom Hejdegården, under Brokindsleden till Lasarettsgatan, genom Ramshäll, över Tinnerbäcken vid Ramstorps servicehus, längs Tinnerbäcken till cykelbron över Mahoniadalen. Därefter Klostergatan-Trädgårdstorget-Storgatan-Södra Stånggatan-Gumpekullabron. 10 km går gemensamt med 5 km tidtagning från cykelbron över Mahoniadalen (efter ca 7,7 km löpning). Mål i närheten av Gumpekullabron på Stångebrofältet. Banan är kontrollmätt av SFIF Förbundsbanmätare, längd 10 000 m.

Vattenkontroller kommer finnas efter ca 4,1 km löpning i Hejdegården, samt efter ca 7,8 km löpning där man springer under Lasarettsgatan.

Höjdprofil (klicka på diagrammet för en större version)
Baserat på data i Google Earth, det kan finnas felaktigheter. Ej uppdaterad med 2017 års förändringar.
höjdprofil 10 km

Huvudpartners

Partners

Leverantörer

Lokala partners

Samarbetspartner

Samarbetspartner

Samarbetspartner

Samarbetspartner

Samarbetspartner

Samarbetspartner

Samarbetspartner