Linköping 31 Maj

Arena och bansträckning

Blodomloppets start- och målområde är Stångebro sportfält intill Saab Arena i centrala Linköping. Skissen visar planeringen för 2017, endast små justeringar kommer ske till 2018.

Klicka på skissen för en större version.

Bansträckning 2018

Klicka på kartan för en större version.

Den stora nyheten för bansträckningen 2018 är att vi planerar att bygga en provisorisk bro utanför Scandic City där promenadbanan får korsa tidtagningsbanorna. Direkt efter start kommer promenadbanan att gå på gräs medan tidtagningsbanorna använder hela cykelbanans bredd.

I samband med kontrollmätning kan det bli mindre justeringar på alla banor.

Här under finns den ungefärliga bansträckningen beskriven i text.

Lilla Blodomloppet (utan tidtagning)

Start i södra änden av Stångebrofältet (samma startlinje som de övriga banorna). Bansträckning längs cykelbanor och till mindre del på gräs på Stångebrofältet, och målgång bredvid kullen i närheten av Gumpekullabron (samma mållinje som de övriga banorna). Banan är ca 600 m lång.

Lilla Blodomloppet (med tidtagning)

Start i södra änden av Stångebrofältet. Bansträckning längs östra Stångåpromenaden till Stångebro, därefter västra Stångåpromenaden till Gumpekullabron och mål. Banan kommer att kontrollmätas av SFIF Förbundsbanmätare och är ca 1,6 km lång.

Promenad 5 km

Start i södra änden av Stångebrofältet. Bansträckning längs östra Stångåpromenaden till Scandic City som rundas på östra sidan. Därefter provisorisk bro med trappsteg både upp och ner utanför hotellet. De som har svårt med trapporna kan vänta tills det blir luckor mellan tidtagningslöparna. Fortsättning på östra Stångåpromenaden till Färjebron, därefter västra Stångåpromenaden till Nykvarnsslussen. Avslutning via östra Stångåpromenaden till målet i närheten av Gumpekullabron på Stångebrofältet. Banan är ca 5,0 km lång (ej kontrollmätt, men ändå mycket nära 5,0 km).

Vattenkontroll kommer finnas efter ca 2,3 km promenad strax innan man passerar Tinnerbäckens utlopp i Stångån.

Höjdprofil (klicka på diagrammet för en större version)
Baserat på data i Google Earth, det kan finnas felaktigheter.
höjdprofil promenad

5 km tidtagning

Start i södra änden av Stångebrofältet. Bansträckning via Drottningbron-Hamngatan-Strandgatan-Gripgatan-Snickaregatan-Torkelbergsgatan-S:t Larsbron-Klostergatan-Trädgårdstorget-Storgatan-Södra Stånggatan-Gumpekullabron. 5 km tidtagning går gemensamt med 10 km från cykelbron över Mahoniadalen (efter ca 2,7 km löpning). Mål i närheten av Gumpekullabron på Stångebrofältet. Banan kommer att kontrollmätas av SFIF Förbundsbanmätare, längd 5 000 m.

Vattenkontroll kommer finnas efter ca 2,8 km löpning där man springer under Lasarettsgatan.

Höjdprofil (klicka på diagrammet för en större version)
Baserat på data i Google Earth gällande 2016 års bansträckning, det kan finnas felaktigheter.
höjdprofil 5 km

10 km tidtagning

Start i södra änden av Stångebrofältet. Bansträckning under Drottningbron, genom Tannefors till SAAB-rondellen, över Råberga bro, genom Hejdegården, under Brokindsleden till Lasarettsgatan, genom Ramshäll, över Tinnerbäcken vid Ramstorps servicehus, längs Tinnerbäcken till cykelbron över Mahoniadalen. Därefter Klostergatan-Trädgårdstorget-Storgatan-Södra Stånggatan-Gumpekullabron. 10 km går gemensamt med 5 km tidtagning från cykelbron över Mahoniadalen (efter ca 7,7 km löpning). Mål i närheten av Gumpekullabron på Stångebrofältet. Banan är kontrollmätt av SFIF Förbundsbanmätare, längd 10 000 m.

Vattenkontroller kommer finnas efter ca 4,1 km löpning i Hejdegården, samt efter ca 7,8 km löpning där man springer under Lasarettsgatan.

Höjdprofil (klicka på diagrammet för en större version)
Baserat på data i Google Earth gällande 2016 års bansträckning, det kan finnas felaktigheter.
höjdprofil 10 km

Lokala partners


Grundare

Huvudsponsorer

Nationell sponsor & leverantörer