Karlskrona 7 Jun

Parkering

Parkeringsmöjligheterna i Västra Marks absoluta närhet är begränsade. Vi rekommenderar därför att du går, cyklar,  tar buss eller tåg till Bergåsa.

Med Blekingetrafiken åker du dessutom gratis tåg och buss mellan kl 15 och 24 tävlingsdagen mot uppvisande av nummerlapp. Läs mer om detta här

Från Bergåsa har du sedan en lagom uppvärmningspromenad på ca 1 km.

 

Till dig som ändå planerar att ta bilen: Vi återkommer under våren med mer information om vilka parkeringsytor vi har att tillgå.

Lokala partners


Grundare

Huvudpartner

 

 

 

 

 

Partner

 

 

Leverantör