Karlskrona 4 Jun

Lokala samarbetspartners

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra samarbetspartners. Utan er vore vårt lopp mycket svårare att genomföra!

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokala partners


Grundare

Huvudsponsorer

Nationell sponsor

Leverantör