Parkering

Parkeringsmöjligheterna i Västra Marks absoluta närhet är begränsade. Vi rekommenderar därför att du går, cyklar,  tar buss eller tåg till Bergåsa.

Med Blekingetrafiken åker du dessutom gratis tåg och buss mellan kl 15 och 24 tävlingsdagen mot uppvisande av nummerlapp. Läs mer om detta här

Från Bergåsa har du sedan en lagom uppvärmningspromenad på ca 1 km.

För dig som ändå tar bilen, så finns det 5 st parkeringsytor:

  • C-plan (ca 100 m till Västra Mark)
  • Skjutbanan, Battsam (ca 600 m till Västra Mark)
  • Gamla Vämöhallen (ca  1,5 km till Västra Mark)
  • Klinteberga (ca 1,5 km till Västra Mark)
  • P-hus, Sjukhuset (ca 1,2 km till Västra Mark)

Parkeringarna vid C-plan och Battsam kommer stängas innan första start. Tidpunkter för stängning kommer att uppdateras på denna sida innan tävlingsdagen.

Huvudpartners

Partners

Leverantörer

Lokala partners